Z działalności Klubów „Polonia Christiana”

 Z działalności Klubów „Polonia Christiana”:

• 15 marca w Stalowej Woli Dariusz Zalewski wygłosił prelekcję pt. Zasady pracy nad charakterem.

• 23 marca w Białymstoku oraz 3 kwietnia w Toruniu odbyły się spotkania z Wojciechem Sumlińskim, autorem książki pt. Z mocy nadziei. Temat spotkań brzmiał: W sieci służb.

• 29 marca w Opolu i 24 kwietnia w Poznaniu gościł prof. Mieczysław Ryba. Tematem spotkań była sprawa kryzysu na Ukrainie.

• 31 marca – we Wrocławiu Grzegorz Braun i Gabriel Maciejewski rozmawiali na temat: Czy historię Polski należy napisać na nowo?

• 28 kwietnia w Skarżysku‑Kamiennej profesorowie Piotr S. Mazur i Mieczysław Ryba wygłosili wykłady na temat antropologicznych oraz kulturowych uwarunkowań ideologii gender. Tytuł konferencji brzmiał: Seks – Gender – Rewolucja.

• W dniach od 5 do 8 maja w Polsce przebywał gość z Niemiec – Mathias von Gersdorff, członek TFP, szef akcji Kinder in Gefahr (Dzieci w niebezpieczeństwie). W ramach Klubu „Polonia Christiana” uczestniczył w spotkaniach poświęconych tematowi zagrożeń ze strony ideologii gender: 5 maja – w Warszawie wraz z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem, 6 maja – w Białymstoku oraz 7 i 8 maja – w Poznaniu i Wrocławiu; na obu prelekcje wygłosił także ks. prof. Tadeusz Guz.

• 10 maja – we Wrocławiu dr Artur Mamcarz‑Plisiecki wygłosił prelekcję pt. Polityka w szponach ideologii, czyli dziedzictwo Oświecenia.

 
Inne spotkania:

• W dniach 5–9 maja na zaproszenie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris gościł w Polsce Nikolas Nikas z USA – ceniony specjalista w dziedzinie prawa i bioetyki, prezes Bioethics Defense Fund. W tym czasie wygłosił szereg wykładów na tematy bioetyczne w kilku miastach Polski.

• 5 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Sekcję Doktorancką Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, Instytut Ks. Piotra Skargi oraz Krucjatę Młodych konferencja naukowa pt. Kiedy człowiek już żyje, a kiedy jeszcze nie umarł. Gośćmi byli m.in. Nikolas Nikas, Mathias von Gersdorff i prof. dr hab. Jan Talar.

 

IX Kongres Konserwatywny – nagrody im. ks. Skargi rozdane!
Na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbył się IX Kongres Konserwatywny. Spotkaniu, zorganizowanym przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, przyświecało hasło Ksiądz Piotr Skarga Pawęski – Szermierz Kontrreformacji. W 400. rocznicę śmierci królewskie
NOWY NUMER PISMA "POLONIA CHRISTIANA"
Ekoterror – tak brzmi główny temat nowego, lipcowo-sierpniowego numeru dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Ekologistyczna pseudoreligia stawiająca „boginię Gaję” na miejscu
"Nie wstydzę się Jezusa"
15 kwietnia w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się zorganizowana przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo oraz Krucjatę Młodych konferencja pt. „Nie wstydzę się Jezusa”. Jej gośćmi byli: znany satyryk Jerzy Skoczylas, prezenter telewizyjny Tomasz Zubilewicz oraz Pawe
RYCERZE LEPANTO
Kolejny obóz rycerski Sekcji Lepanto odbył się w uroczej podhalańskiej miejscowości Rzepiska w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Księży Marianów. Kilkunastu uczestników od 6 do 11 lipca brało udział w imprezach formacyjnych i rekreacyjnych. Codziennie chło
Nie wstydzę się Jezusa
Licznik sumujący breloki rozdane w ramach akcji Mt 10,33 przekroczył już liczbę 942 500, co oznacza, że od ukazania się poprzedniego numeru „Przymierza z Maryją” brelok z napisem „Nie wstydzę się Jezusa” zaczęło nosić ponad 20 tysięcy nowych osób. W tym czasie nasi wolontariusz
WIZYTA PROF. THOMASA E. WOODSA
Na zaproszenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego,wPolsce przebywał prof. Thomas E. Woods, znany promotor idei wolnego rynku i znawca ekonomii. W Sali Fontanowskiej Muzeum Historycznego Miasta Krak
365 DNI Z MARYJĄ
Do polskich domów trafiło prawie 190 tysięcy kalendarzy na rok 2005, wydanych przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Kalendarz, do którego zdjęcia wykonali znani artyści fotograficy, Stanisław i Piotr Markowscy, zawiera piękne zdjęcia uroczy
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...