CUDOWNE WYDARZENIA Z DNIA BOŻEGO NARODZENIA

według św. Bonawentury Doktora Kościoła


            Św. Bonawentura, franciszkanin z XIII wieku, otrzymał tytuł Doktora Serafickiego za wzniosłość i klarowność swego nauczania. Jest autorem m.in. Homilii XXI z okazji Bożego Narodzenia wygłoszonej w kościele Najświętszej Maryi Panny z Porcjunkuli. Opiera się ona, jak zaznacza sam święty, na różnych starych opisach. Prezentujemy poniżej opis niektórych z 12 cudownych wydarzeń towarzyszących narodzinom Pana Jezusa, przetłumaczonych z języka portugalskiego, a pochodzących z oryginalnego łacińskiego tekstu homilii św. Bonawentury.
Świetlista gwiazda pojawiła się na wschodniej stronie nieba, w niej zaś była widoczna przepiękna postać chłopca, nad głową której jaśniał krzyż, aby ukazać, że narodził się Ten, który przyszedł, aby oświecić świat swoją nauką, życiem i śmiercią.
W Rzymie, w południe, nad Kapitolem pojawił się obok słońca złocisty krąg, który cesarz i Sybilla widzieli, w jego centrum była widoczna postać przepięknej dziewicy niosącej dziecko, aby pokazać, że Ten, który się narodził, jest Królem Świata, ukazującym się jako "Ten, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi" (Hebr. 1.3). Rozważając ten znak, cesarz roztropnie ofiarował kadzidło dzieciątku i od tego momentu postanowił nie nazywać się boskim.
W Rzymie runęła Świątynia Pokoju, o którą, gdy ją budowano, szatani pytali ile czasu ma przetrwać ta budowla, zanim runie? Odpowiedziano im, że przetrwa do momentu, gdy Dziewica porodzi dziecko. Był to znak, że urodził się Ten, który miał zburzyć budynki i dzieła próżności. (...)
Wszyscy sodomici mężczyźni i kobiety zmarli na całej ziemi, wedle słów św. Hieronima komentującego psalm "Światło narodziło się dla sprawiedliwego", stało się tak dla ukazania, że Ten, który się narodził, przyszedł, aby odnowić naturę i krzewić czystość. (...)
W momencie, gdy Dziewica porodziła, wszystkie posągi egipskich bożków roztrzaskały się na kawałki, na znak wypełnienia się słów proroka Jeremiasza zwracającego się do Egipcjan. Stało się tak, aby zrozumiano, że Ten, który się narodził, jest prawdziwym Bogiem, Jedynym, który ma być wielbiony z Ojcem i Duchem Świętym.
Zaraz po narodzeniu Dzieciątka i złożeniu do żłóbka, byk i osioł padli na kolana i jakby obdarzeni rozumem adorowali Je, aby zrozumiano, że narodził się Ten, który nawoływał Żydów i pogan, aby oddali Mu cześć. (...)
Na Wschodzie pojawiły się trzy słońca i powoli przekształciły się w jedno ciało słoneczne, w czym ukazane zostało, że zbliżyło się do świata poznanie jedności i trynitarności Boga, a także, że zbiegły się w Jedną Osobę boskość, dusza i ciało.
Za to wszystko dusza nasza ma błogosławić i uwielbiać Boga, ponieważ nas wyzwolił i swój majestat objawił nam, grzesznikom, takimi wielkimi cudami.
 

W TOBIE CAŁA SIŁA MOJA...
Z "Dzienniczka" św. Faustyny Kowalskiej Święta siostra Faustyna Kowalska całym swym sercem i całą swoją duszą przylgnęła do Jezusa. Z Eucharystii czerpała siłę i łaski potrzebne do codziennego dźwigania krzyża i stawiania czoła wszystkim niebezpieczeństwom, pokus
Bóg objawia Swą miłość w Sercu Chrystusa.
W sposób szczególny zdaje się Kościół wyznawać miłosierdzie Boże i oddawać Mu cześć, zwracając się do Chrystusowego Serca; właśnie bowiem zbliżenie się do Chrystusa w tajemnicy Jego Serca pozwala nam zatrzymać się w tym niejako centralnym, a zarazem po lu
W Czyśćcu zasługiwać nie można…
 Jeśli dusze w Czyśćcu same mogłyby się oczyścić ze zmaz przez akt żalu doskonałego, w jednym momencie spłaciłyby dług za wszystkie winy – tak szczery i miażdżący byłby ów akt: wywołany jasnym widzeniem przeszkód, jakie nie pozwalają im złączyć się z
Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy
W niedzielę 12 kwietnia obchodzimy Święto Bożego Miłosierdzia. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie i rozważać słowa Zbawiciela z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, mówiące, że czas Bożej Sprawiedliwości zostanie poprzedzony czasem Miłosierdzia. Napisz
Święty Franciszek Ksawery
Wielki nauczyciel, który stał się uczniem Oto jedna ze wspaniałości Świętego Kościoła Katolickiego, która dokonała się w życiu godnego podziwu św. Franciszka Ksawerego (1506-1552), obdarzonego zaszczytnym tytułem Patrona Misji Katolickich. Pochodzący ze szlacheckiej ro
Głupota grzesznika
Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła „Albowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga” (1 Kor. 3, 19) Czcigodny Jan Avila chciałby był podzielić świat na dwa więzienia, jedno dla niewierzących, drugie dla tych, co wierzą, a żyją w grzechu z dala od Boga;
Najpewniejsza droga do świętości
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort Duszo – ty jesteś żywym obrazem Boga, jesteś odkupiona bezcenną Krwią Jezusa Chrystusa, masz się stać w życiu ziemskim tak świętą jak On, a w wieczności tak uwielbioną jak On. Zdobyć świętość – to powołanie tw
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...