Gietrzwałd - "Polskie Lourdes"


11 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 1858 r. Matka Boża, ukazując się w tej francuskiej miejscowości św. Bernadetcie Soubirous, powiedziała "Ja jestem Niepokalane Poczęcie", po czym nawoływała do modlitwy i pokuty. 19 lat później w Gietrzwałdzie Najświętsza Panna zwróciła się do dwóch dziewczynek z tym samym przesłaniem. Odtąd Gietrzwałd nazywany jest "Polskim Lourdes". Warto zaznaczyć, iż były to jedyne w Polsce objawienia, które zostały zatwierdzone przez Kościół.

Cóż takiego zatem wydarzyło się w Gietrzwałdzie, tej niewielkiej miejscowości na ziemi warmińskiej? 27 czerwca 1877 roku wieczorem 13-letnia Justyna Szafrańska, która przygotowywała się do I Komunii Świętej, ujrzała po raz pierwszy Bożą Rodzicielkę na klonie stojącym obok tamtejszego kościoła. Dziewczynka akurat zdała egzamin z katechizmu i miała wrócić do domu, kiedy zauważyła na drzewie wielką jasność. Gdy się tam zbliżyła zobaczyła siedzącą na tronie Piękną Panią. Potem z nieba zstąpił anioł, który złożył Madonnie pokłon. Wtedy Matka Boża wstała i uniosła się do nieba. Nazajutrz Najświętsza Panna ukazała się także drugiej dziewczynce - 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Matka Boska ukazywała się w tym miejscu dziewczynkom wielokrotnie. Po raz ostatni - 16 września 1877 r. Najświętsza Panna powiedziała im to samo, co św. Bernadetcie w Lourdes: "Jam jest Maryja, Niepokalane Poczęcie". Następnie nawoływała do pokuty i codziennego odmawiania różańca. Dziewczynki zapamiętały, że pierwsze słowa jakie Pani do nich wypowiedziała, brzmiały: "Chcę abyście codziennie odmawiały różaniec". Na zakończenie objawień Matka Boża powtórzyła z naciskiem: "Odmawiajcie gorliwie różaniec". Podkreśliła przy tym, że najważniejsze jest wysłuchanie Mszy Świętej. 8 września w Święto Narodzenia NMP Matka Boża pobłogosławiła pobliskie źródełko. Dzieci miały widzenia, a licznie zebrani wtedy pielgrzymi byli świadkami niezwykłych zjawisk atmosferycznych. W krótkim czasie Gietrzwałd stał się znany nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.
 

Pani Złoczewska Matka Pocieszenia
Złoczew - to kilkutysięczne miasteczko położone pomiędzy Wieluniem a Sieradzem. Tu znajduje się jeden z dwóch w Polsce klasztorów mniszek kamedułek, zaś w przyklasztornym kościele szczególną cześć wiernych odbiera Matka Boża w obrazie Pani Z
Matka Boża Szkaplerzna - Tomaszowska Pani
Początki kultu Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim sięgają XVII wieku. Wedle przekazów, w 1652 r. nieznana osoba umieściła obraz Maryi w kaplicy św. Wojciecha. Od piaszczystego pagórka, na którym stała kaplica, miejsce nazywano „
Matka Boża Okulicka
Ranna jutrzenka świecąca, Pani nasza kochająca W Okulicach zajaśniała, by nas z Bogiem pojednała… (Fragment Pieśni o NMP Okulickiej z XVIII w.) Kilkanaście kilometrów na północny wschód od Bochni, na prawym brzegu Raby leży wieś Okulice. Ta starod
Matka Boża Leśniowska - Patronka Rodzin
Leśniów – niegdyś mała wieś, dziś dzielnica Żarek, miasteczka usytuowanego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Za sprawą Matki Bożej – Patronki Rodzin tutejsze sanktuarium stało się ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym. Leśniowski kościół pw. Nawiedzenia NMP je
Wejherowska Pani
Uzdrowicielka Duszy i Ciała Położone na skraju Pojezierza Kaszubskiego Wejherowo wraz z Rumią i Redą tworzy zespół trzech miast – tzw. Małe Trójmiasto. Z racji istniejącej przy mieście kalwarii (powstałej w latach 1649-1655) od wieków stano
Matka Boża Świętogórska
Róża Duchowna Dwa kilometry od wielkopolskiego Gostynia leży Święta Góra. W tej niewielkiej miejscowości znajduje się zbudowana na cześć Świętogórskiej Róży Duchownej Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Filipa Neri, którą opiekują się o
Matka Boża Lisiecka
Słynący łaskami wizerunek Matki Bożej Lisieckiej - Pocieszycielki Strapionych znajduje się w głównym ołtarzu XIX-wiecznego kościoła parafialnego w Liszkach (kilka kilometrów na zachód od Krakowa). Nie wiadomo, kiedy obraz tu trafił. Piękna legenda łączy te
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...