Kalendarium Klubów "Polonia Christiana"

 • 17 maja podczas spotkania z darczyńcami w Świdniku odbyła się prezentacja filmu pt. Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?

• 19 maja w Warszawie i 20 maja w Radomiu gościł red. Witold Gadowski. Podczas spotkania starał się udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy grozi nam bałkanizacja Polski?

• 27 maja w Krakowie – redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana” Sławomir Skiba wygłosił wykład pt. Czy prawdziwa rodzina jeszcze istnieje?

• 28 maja w Radomiu i 31 maja w Stalowej Woli prof. KUL Mieczysław Ryba wygłosił prelekcję pt. Jak pisać historię od nowa?

• 10 czerwca w Krakowie gościł Gabriel Maciejewski. Tytuł spotkania brzmiał: Irlandzki Kościół i republika.

• 14 czerwca w Stalowej Woli i 18 czerwca w Radomiu odbyło się spotkanie z doradcą życia rodzinnego Anetą Wakułą. Jego tytuł brzmiał: Stop seksualizacji naszych dzieci.

• 21 czerwca w Stalowej Woli dr hab. Paweł Skrzydlewski wygłosił referat pt. Przyczyny ateizacji w edukacji.

• 21 i 22 czerwca we Wrocławiu odbyły się prelekcje prof. Grzegorza Kucharczyka pt. Czarne karty Kościoła?

• 23 czerwca w Warszawie w ramach spotkania pt. Polski etos rycerski, konferencje wygłosili: dr hab. Paweł Skrzydlewski (Męstwo i polityka – na kanwie nauczania Pawła Włodkowica) i prof. Mieczysław Ryba (Obrona chrześcijańskiej Europy w polskiej tradycji).

• 25 czerwca w Gdańsku odbyło się spotkanie z reżyserem Grzegorzem Braunem. Jego temat brzmiał: „Kazania Sejmowe” ks. Piotra Skargi jako przestrogi dla Polski.

• 28 czerwca w Warszawie prof. Marek Jan Chodakiewicz zaprezentował gościom Klubu tezy swej najnowszej książki zatytułowanej Transformacja czy niepodległość?

 

Przed Tuniką Zbawiciela
Od 13 kwietnia do 13 maja w katedrze św. Piotra w Trewirze (Niemcy) na widok publiczny wystawiona była Święta Tunika Chrystusa, o którą rzymscy żołnierze rzucili los na Golgocie. Wśród rzeszy wiernych, modlącej się przed niezwykłą relikwią, znalazła się liczna grupa członków Sto
Krucjata Wynagradzająca
Ponad 6 tys. osób zadeklarowało swój udział w Krucjacie Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy Narodu Polskiego. W ramach Krucjaty osoby, które przyjęły na siebie tę pobożną praktykę, odprawiają Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca i od
Spotkanie w Opolu
Ponad 100 osób uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym 25 października br. w Opolu. Uczestnicy obejrzeli film Fatima – orędzie tragedii czy nadziei? i prezentację o działalności Instytutu im. Ks. Piotra Skargi oraz dyskutowali na aktualne tematy. Odbyło
UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY SKCH
13 września odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Augustiańskiej w Krakowie. Budynek został poświęcony przez księdza prałata Rudolpha Mich
Niepokalana naszą obroną!
Pod takim hasłem trwa akcja rozpowszechniania przez SKCh oraz Instytut im. Ks. Piotra Skargi Cudownego Medalika, którego wzór Matka Boża przekazała św. Katarzynie Labouré w 1830 roku. Medalik, który Matka Boża przekazała jako pomoc na trudne czasy, szybko zyskał mi
MARYJA KRÓLOWĄ RODZINY
Po prawie dwóch latach przerwy Instytut im. Ks. Piotra Skargi wznowił kampanię pod nazwą "Maryja Królową Rodziny". W ramach tej akcji do polskich rodzin trafiło już 151 tys. pięknych wizerunków Matki Bożej Fatimskiej.
Pokaz audiowizualny w Opolu
13 czerwca w dniu fatimskim, na zaproszenie lokalnych środowisk patriotycznych oraz Koła Przyjaciół Radia Maryja, członkowie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi zaprezentowali dla około 70 mieszkańców Opola (to już druga wizyta SKCh w t
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...