LETNI UNIWERSYTET TFP - KLEINHEUBACH 2009

Rodzina Stowarzyszeń TFP (Tradycja Rodzina Własność) od kilku lat regularnie spotyka się na Letnim Uniwersytecie. Te kilkudniowe programy formacyjne gromadzą młodych katolików z wielu krajów świata. Młodzi ludzie zapoznają się z pięknem chrześcijańskich tradycji cywilizacyjnych i duchowych. W tym roku w dniach 15-20 lipca po raz kolejny Letni Uniwersytet odbył się w bawarskim Kleinheubach.

Pałac rodziny książąt Loewenstein okazał się bardzo gościnny dla ponad 100-osobowej grupy uczestników, w tym prawie 20-osobowej delegacji polskiej. Wydarzenie zbiegło się z obchodami 50-lecia wydania niezwykle ważnej dla TFP książki Rewolucja i Kontrrewolucja, autorstwa prof. Plinia Corrêi de Oliveira, założyciela TFP.

Jako gorliwy katolik prof. de Oliveira całe swoje życie poświęcił obronie Kościoła katolickiego i cywilizacji chrześcijańskiej. W swym mistrzowskim dziele opisał proces niszczenia tychże i wskazał na duchowe i moralne źródła obecnego kryzysu oraz zarysował plan działania w celu odrestaurowania chrześcijańskiego porządku w świecie. Większość prelekcji związana była ze wspomnianą pracą. Mówcy rozwijali liczne wątki Rewolucji i Kontrrewolucji, ukazując ich aktualność oraz praktyczne zastosowanie wielu zawartych w niej tez. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. książę Bertrand Orleans e Braganza, przedstawiciel brazylijskiej rodziny cesarskiej, oraz książę Paul von Oldenburg z Niemiec.
 

Niepokalana naszą obroną!
Pod takim hasłem trwa akcja rozpowszechniania przez SKCh oraz Instytut im. Ks. Piotra Skargi Cudownego Medalika, którego wzór Matka Boża przekazała św. Katarzynie Labouré w 1830 roku. Medalik, który Matka Boża przekazała jako pomoc na trudne czasy, szybko zyskał mi
"TWOJE ŚWIATŁO W FATIMIE"
Odzew na naszą akcję „Twoje światło w Fatimie” przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Do siedziby Instytutu im. Ks. Piotra Skargi zostało odesłanych przez naszych darczyńców i przyjaciół prawie 60 000 świec. Odpowiedzi na naszą kampanię ci
"Polonia Christiana" - made in china
Wiodącym tematem 23. numeru dwumiesięcznika „Polonia Christiana” są Chiny. Imponujący wzrost gospodarczy, ekonomiczna ekspansja niemal na całym świecie – to fakty. Ale marka „wyprodukowano w Chinach” ma również inną twarz: złowieszczą i zbrodn
POMOC NA TRUDNE CZASY!
Instytut im. Ks. Piotra Skargi prowadzi stałą kampanię pod nazwą "Pomoc na trudne czasy", w ramach której rozprowadzana jest książka pt. Dar Maryi na trudne czasy wraz z dołączonym do niej Cudownym Medalikiem. Ta bardzo ciekawa lektura opisuje historię objawień C
NIEPOKALANA NASZĄ OBRONĄ
W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Instytut im. Ks. Piotra Skargi akcji "Niepokalana naszą obroną!" - rozprowadzany jest Cudowny Medalik, dany światu przez Matkę Najświętszą za pośrednictwem św. Katarzyny Labouré w Paryżu w 1830 roku. Do
NIEPOKALANA NASZĄ OBRONĄ
W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Instytut im. Ks. Piotra Skargi akcji Niepokalana naszą obroną! - rozprowadzany jest Cudowny Medalik, dany światu przez Matkę Najświętszą za pośrednictwem św. Katarzyny Laboure w Paryżu w 1830 roku. Dotychczas udało nam
Nasze kampanie
 Akcja Lilia „Fatimska Pani”   Serdecznie dziękujemy za wsparcie otrzymane od Dobrodziejów pragnących uczcić z nami 100-lecie Objawień Matki Bożej w Fatimie. W chwili przygotowywania niniejszego numeru dostaliśmy od hodowcy informację, że ze względu na wyj
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...