LETNI UNIWERSYTET TFP - KLEINHEUBACH 2009

Rodzina Stowarzyszeń TFP (Tradycja Rodzina Własność) od kilku lat regularnie spotyka się na Letnim Uniwersytecie. Te kilkudniowe programy formacyjne gromadzą młodych katolików z wielu krajów świata. Młodzi ludzie zapoznają się z pięknem chrześcijańskich tradycji cywilizacyjnych i duchowych. W tym roku w dniach 15-20 lipca po raz kolejny Letni Uniwersytet odbył się w bawarskim Kleinheubach.

Pałac rodziny książąt Loewenstein okazał się bardzo gościnny dla ponad 100-osobowej grupy uczestników, w tym prawie 20-osobowej delegacji polskiej. Wydarzenie zbiegło się z obchodami 50-lecia wydania niezwykle ważnej dla TFP książki Rewolucja i Kontrrewolucja, autorstwa prof. Plinia Corrêi de Oliveira, założyciela TFP.

Jako gorliwy katolik prof. de Oliveira całe swoje życie poświęcił obronie Kościoła katolickiego i cywilizacji chrześcijańskiej. W swym mistrzowskim dziele opisał proces niszczenia tychże i wskazał na duchowe i moralne źródła obecnego kryzysu oraz zarysował plan działania w celu odrestaurowania chrześcijańskiego porządku w świecie. Większość prelekcji związana była ze wspomnianą pracą. Mówcy rozwijali liczne wątki Rewolucji i Kontrrewolucji, ukazując ich aktualność oraz praktyczne zastosowanie wielu zawartych w niej tez. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. książę Bertrand Orleans e Braganza, przedstawiciel brazylijskiej rodziny cesarskiej, oraz książę Paul von Oldenburg z Niemiec.
 

"366 Dni z Maryją"
Na ścianach blisko 800 tys. domów i miejsc publicznych zawisł przygotowany przez Instytut im. Ks. Piotra Skargi kalendarz na rok 2012 "366 dni z Maryją". W Roku Piotra Skargi oprócz pięknych fotografii z malowniczych zakątków naszej ojczyzny oraz wizerunku Fatim
Spotkanie z prof. Roberto de Mattei
9 marca w Sali Fontanowskiej Pałacu Krzysztofory w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi wykład wygłosił prof. Roberto de Mattei. Włoski historyk przyjechał do Polski, by promować wydaną niedawno w naszym kraju książkę jego autorstwa pt. Sobór Watyka
ORĘDZIE FATIMSKIE NADZIEJĄ DLA POLSKI!
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i działający przy nim Instytut im. Ks. Piotra Skargi prowadzi akcję rozpowszechniania w polskich domach Orędzia Matki Bożej Fatimskiej. W ramach tej kampanii książka Antonia Borellego pt. Fatima - orędzie tragedii czy nadziei? dotarła
ZOSTAŃ APOSTOŁEM FATIMY!
APOSTOLAT FATIMY - to forma zaangażowania naszych przyjaciół i dobrodziejów w aktywne propagowanie Orędzia Fatimskiego. Uczestnicy Apostolatu Fatimy są regularnymi darczyńcami Instytutu wspierając go swymi modlitwami i ofiarami. Za wszystkich członków Apostolatu i we wszy
"Nie wstydzę się Jezusa"
15 kwietnia w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się zorganizowana przez Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo oraz Krucjatę Młodych konferencja pt. „Nie wstydzę się Jezusa”. Jej gośćmi byli: znany satyryk Jerzy Skoczylas, prezenter telewizyjny Tomasz Zubilewicz oraz Pawe
PRZEDWYBORCZA AKCJA SKCH
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przeprowadziło wśród kandydatów startujących w wyborach 2005 roku ankietę, w ramach której prosiło o odpowiedź na 7 pytań dotyczących kwestii takich jak: aborcja, eutanazja, klonowanie, związ
ŚLADAMI KATOLICKIEJ EUROPY - SEKCJA LEPANTO W PRADZE
Słoneczny początek maja stał się wymarzonym czasem, aby podziwiać wyjątkowy pomnik cywilizacji chrześcijańskiej, jakim jest Praga. To miasto, w którym na Hradczanach zasiadał niegdyś św. król Wacław oraz cesarz Karol IV, zachwycało swoją architekturą. Podczas tej w
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...