Manifestacja prawdziwej religii


Oto procesja w uroczystość Bożego Ciała w małej wiosce. Geniusz malarza porywa nas umiejętnością odzwierciedlenia w sposób szczególny skupienia, uwielbienia i ducha adoracji wszystkich uczestników tej uroczystości. Uderza zwłaszcza odświętność, ale zarazem skromność ubiorów, która niestety dzisiaj już prawie nie istnieje...

Spójrzmy jednak na obraz. Znaczące postacie wioski obecne są w centrum wydarzeń, zaś wybrani trzymają baldachim, pod którym niesiony jest Najświętszy Sakrament. Wszyscy z największą pokorą klęczą przed Panem Jezusem, który wszystkim błogosławi. Dziewczęta w białych sukniach noszą z wielkim nabożeństwem figurę Matki Najświętszej przyozdobioną kwiatami. Wszystko na tym obrazie staje się prawdziwą ucztą dla poszukujących sacrum oczu.

Jakże ta scena kontrastuje z panoszącą się w naszych dniach fałszywą ideą, że wiara należy wyłącznie do sfery prywatności i nie należy jej manifestować publicznie. W rzeczywistości, jak uczy Kościół katolicki, społeczeństwo winno publicznie oddawać cześć Panu Bogu, zaś prawdziwa religia jest potężnym i niezbędnym czynnikiem dla budowania i udoskonalania cywilizacji we właściwym tego słowa znaczeniu. Ta prawdziwa religia manifestuje się również w kulturze ludowej.

Kościół uczy nas, że wraz z przyjściem na ten świat obarczeni jesteśmy niszczącymi skutkami grzechu pierworodnego. Pewien znany działacz katolicki mawiał, że w głębi serca każdej osoby śpi wąż i musimy się starać, aby się nie obudził i nie zaczął podsycać naszych nałogów i przywar, co może doprowadzić do ogromnych spustoszeń tak duchowych, jak i materialnych. Jesteśmy przekonani, że zgodzisz się z nami Drogi Czytelniku, iż takie uroczystości, jak przedstawiona na tym obrazie, stanowią potężną zachętę do praktykowania cnót, które mogą stłumić w naszych duszach złe skłonności i że uroczystości podobne do tych wspomagają formację nie tylko dobrych katolików, ale i dobrych patriotów.

Leonard Przybysz
 

Dwa wizerunki świętego Józefa
Dobiega końca okres karnawału i choć ciągle mamy w pamięci żywy obraz Bożego Narodzenia, zbliżamy się już do kolejnego błogosławionego czasu, jakim jest Wielki Post. W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, po raz ostatni w tym ro
Osamotnienie i chwała świętego Papieża
Znana jest w całym świecie katolickim wielka postać papieża św. Piusa X. Widzimy go na zdjęciu w tiarze i pięknych szatach. Zwróćmy szczególną uwagę na twarz Ojca Świętego, naznaczoną powagą i cierpieniem. Z jego oblicza bije również wielki wewnętrzny
Majestat Corpus Christi
Jakież wrażenie robi ta olbrzymia – trzymetrowa, bogato zdobiona, przepiękna gotycka monstrancja z XVI wieku, niesiona podczas procesji z Najświętszym Sakramentem w hiszpańskim Toledo. Do jej wykonania zużyto 183 kg srebra, 20 kg złota i setki szlachetnych kamieni. To wspaniały owoc hiszp
Matka: miłość, oddanie, dobroć i miłosierdzie
Słowo „rodzina” zakłada wielość osób. Istnieje jednak inne słowo o szczególnym znaczeniu, które wskazuje tylko na jedną osobę: to słowo „matka”. Matka jest kwintesencją rodziny, ponieważ jest ona kwintesencją miłości i odda
Ślub w ostatniej chwili
Patrząc na ten obraz, zdajemy sobie sprawę, że namalowana na nim sypialnia z pięknym łożem, baldachimem oraz dywanami należy do arystokratycznej rodziny. Dostrzegamy też, że jesteśmy świadkami sceny naznaczonej głęboką powagą. Mężczyzna w sile wieku dotknięty straszną
STAROŚĆ: UPADEK CZY APOGEUM?
Kiedy potrafimy bardziej doceniać wartości duchowe niż walory cielesne, to wtedy zauważamy, że starość nie oznacza upadku, lecz wzrastanie tego, co człowiek ma najszlachetniejszego, czyli wzrastanie duszy. Wprawdzie ciało się starzeje, jednak stanowi ono tylko materialny element człowieka
Diabelska fałszywa obietnica szczęścia
  Oto zdarzenie z codziennego życia na wyspie Ischia we Włoszech, po burzy. Natura odzyskała już swój pogodny wygląd, i starsza wiekiem wieśniaczka otoczona swoimi dziećmi - a może swoimi wnukami - wchodzi na pagórek. Droga nie jest asfaltowana, wzdłuż niej nie ciągną
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...