Matka Boża Łaska


Miasto Łask w województwie łódzkim otrzymało prawa miejskie w roku 1422 z nadania króla Władysława Jagiełły. W centrum miasta wybudowana została świątynia w stylu późnogotyckim. Dzieła tego podjął się ówczesny prymas Polski Jan Łaski. Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i świętych Michała, Jana Chrzciciela i Anny został konsekrowany 6 lutego 1525 roku.

W ołtarzu dobudowanej bocznej kaplicy umieszczono wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Alabastrowa płaskorzeźba w kształcie tonda o średnicy 40 centymetrów, jest jednym z piękniejszych dzieł włoskiego renesansu w Polsce. Wykonana została pod koniec XV wieku przez włoskiego artystę Andreę della Robbia, w lazurowej terakocie.

Prymas Łaski przywiózł tę rzeźbę w październiku 1515 r. z Rzymu, gdzie przebywał na Soborze Laterańskim V. Był to dar papieża Leona X. Według tradycji, wizerunek Matki Bożej z obu stron wypukły i jednakowo rzeźbiony, za przyczyną Maryi podzielił się na dwie części. Jedna została podarowana prymasowi Polski, a druga pozostała w Rzymie.

Sława wizerunku Matki Bożej Łaskiej ściągała wielkie rzesze pielgrzymów. Powodem były liczne uzdrowienia i cuda, o czym świadczą składane w łaskiej świątyni wota, jako dowód wdzięczności za wysłuchane prośby i otrzymane łaski. O tym dowiadujemy się z wpisów w Parafialnej Księdze Łask i Dobrodziejstw.

Cudowny wizerunek Matki Bożej Łaskiej wynoszony był poza mury świątyni podczas wielkich uroczystości. Tak było 2 lipca 1933 r. z okazji Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Po wielu latach, ku radości mieszkańców, Matka Boża Łaska ponownie opuściła mury świątyni, aby 25 września 2005 r. zostać koronowaną przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Korony te 18 sierpnia 2002 roku poświęcił na krakowskich Błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II. Była to pierwsza koronacja papieskimi koronami w archidiecezji łódzkiej. Od tego momentu pielgrzymi jeszcze liczniej przybywają do tutejszego sanktuarium.

Na cześć Matki Bożej Łaskiej napisano wiele wierszy i skomponowano wiele pieśni. Przykładem jest śpiewana od wieków Antyfona do Matki Bożej Łaskiej: Maryjo cudowna w łaskim kościele, któraś uzdrowiła chorych bardzo wiele. Ratuj nas Matko droga, do Ciebie strapieni przychodzim ze łzami. Matko Miłosierdzia przyczyń się za nami do wszechmogącego Boga.

Henryka Latuśkiewicz
(Tekst nadesłany przez naszą czytelniczkę)
 

DOM ŁASKI MATKI BOŻEJ
Jest na ziemi dolnośląskiej szczególne miejsce, napełnione pięknem wypływającym z Piękna Bożego. Krzeszów, bo o nim mowa, położony jest w sercu niewielkiej kotliny, otoczony zalesionymi wzgórzami, z których przy dobrej widoczności widać Śnieżkę. To właśni
Pani Ziemi Radomskiej
We wsi Błotnica, w pobliżu Radomia, znajduje się jedna z najstarszych parafii diecezji radomskiej. Wzmianka z 1511 r. stwierdza: "Kościół drewniany jest tu bardzo stary i słynie cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny i odpustami w Jej uroczystośc
Świętojańska Matka Boża od Wykupu Niewolników
Od ponad czterech stuleci wierni, jęczący pod wszelkim jarzmem, znajdują ukojenie i wolność za przyczyną Matki Bożej od Wykupu Niewolników, której cudowny obraz znajduje się w krakowskim kościele pod wezwaniem świętych Janów - Chrzciciela i Ewangelisty,
Matka Boża Nieustającej Pomocy
O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłoś
Maryja Pasierbiecka – Matka Pocieszenia
– Wkładając koronę na skronie Maryi, w Jej wizerunku pragniecie oddać cześć Dziewicy z Nazaretu oraz modlić się o jedność Europy nękanej konfliktami i doświadczającej tak wielu zagrożeń. Prosimy Matkę Bożą Pocieszenia, aby stała się dla każdego brata i siostry w wierze wzorem
Matka Boża Gidelska
Od pięciu wieków Gidle - niewielka miejscowość kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od Częstochowy jest świadkiem cudów za przyczyną Przeczystej Dziewicy. Początków "gidelskiego cudu" należy szukać w 1516 roku, kiedy w
Matka Boża Świętogórska
Róża Duchowna Dwa kilometry od wielkopolskiego Gostynia leży Święta Góra. W tej niewielkiej miejscowości znajduje się zbudowana na cześć Świętogórskiej Róży Duchownej Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Filipa Neri, którą opiekują się o
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...