Matka Latyczowska

Matka Latyczowska 
Królowa Podola i Wołynia


Matko z Latyczowa dalekiego Podola
z kościoła który wznieśli rycerze
z daniny od każdego końskiego kopyta
historią jak sztandarem okryta
Tułaczko Wygnanko
co w skromnej kaplicy w Lublinie
z nami żyjesz – módl się za nami
Ks.Jan Twardowski
 

Niewielka kaplica Zgromadzenia Sióstr Służek NMP w Lublinie od blisko 70 lat kryje prawdziwy skarb – cudowny obraz Matki Bożej Latyczowskiej. Jest on jednym z tych wizerunków, które z narażeniem życia przed sowietami ratowali Polacy opuszczając Kresy Wschodnie po II wojnie.
 

Historia obrazu sięga roku 1606, kiedy do położonego na Podolu Latyczowa przybyli z Rzymu dominikanie. Przywieźli ze sobą kopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej, który podarował im papież Klemens VIII jako błogosławieństwo na pracę misyjną.
 

Z czasem został on umieszczony w ufundowanej przez Potockich pierwszej kamiennej świątyni. Bardzo szybko zasłynął wieloma cudami. W 1648 podczas najazdu Chmielnickiego, chroniąc obraz, dominikanie zabrali go do Lwowa. Do Latyczowa powrócił w 1722 roku. Wzmożony kult Maryi, liczne cuda za Jej przyczyną sprawiły, że już w roku 1778 odbyła się uroczysta koronacja wizerunku. Latyczów stał się głównym sanktuarium na Podolu, jak i również dla ludzi mieszkających na Wołyniu.
 

Po powstaniu listopadowym klasztor w Latyczowie został skasowany przez władze carskie. W czasie I wojny światowej obraz był chroniony przez jakiś czas w Winnicy (Pietniczany), by następnie powrócić do Latyczowa. Nieco później znalazł się w Warszawie. Wreszcie decyzją władz kościelnych w listopadzie 1935 roku został umieszczony w katedrze w Łucku, gdzie cieszył się wielkim kultem. W 1945 roku w obawie przed kradzieżą lub profanacją, cudowny obraz został wywieziony przez siostry ze Zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny do Lublina i umieszczony w ich kaplicy klasztornej.
 

Sanktuarium w Latyczowie, odzyskane przez katolików w 1989 roku, wraca powoli do dawnej świetności utraconej przez lata planowej dewastacji. W 2006 roku podczas jubileuszu 400-lecia przybycia Matki Bożej w to miejsce, episkopat Polski podarował sanktuarium kopię wizerunku Matki Bożej Latyczowskiej pobłogosławioną w Krakowie przez papieża Benedykta XVI. Wspomnienie Matki Bożej Latyczowskiej ustanowił św. Jan Paweł II i obchodzone jest 6 lipca.
 

DMB

Redakcja dziękuje Panu Konstantemu Frączkowi z Lublina za materiały dotyczące obrazu Matki Bożej Latyczowskiej.

 
 

Maryja Współodkupicielka - kalwaryjskie sanktuarium
W tym roku mija 400 lat od założenia sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jednym z głównych punktów tegorocznych uroczystości jest wizyta w tym miejscu Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II, który sam siebie określił mianem pielgrz
Matka Dobrej Rady z Genazzano
Dobroć, czułość i opieka Oblicze Matki Najświętszej na tym obrazie jest łagodne. Nie widać w nim żadnego napięcia. Wyraz Jej twarzy ukazuje radość z trzymania w ramionach Dzieciątka Jezus. Cała Jej uwaga jest skierowana tylko na Nie. Jakby cały świat nie istniał, dla Niej w centr
Matka Boża z Płok - Opiekunka górników i hutników
W miejscowości Płoki, położonej między Trzebinią a Olkuszem znajduje się Sanktuarium Maryjne. Pierwsze wzmianki o nim sięgają XV wieku. Z tego bowiem okresu pochodzi łaskami słynący obraz Matki Bożej Płockiej. Przedstawia on Najświętszą Pannę z Dzieciątkiem i należy do jednych
Dlaczego Maryja chciała cierpieć?
Doskonałości cierpienia Najświętszej Maryi Dziewicy Maryja była wolna od grzechu pierworodnego z powodu jedynego w swym rodzaju przywileju udzielonego przez Boga, w przewidywaniu zasług Jezusa Chrystusa. Dlatego nie była Ona poddana złym skłonnościom istniejącym u wszys
Matka Boża Lipska - Pani Ziemi Lubawskiej
Dzieweczko Lipska w lipowej Lubawie, co łzę żywicy chronisz pod rzęsami módl się za nami. Ks. Jan Twardowski Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lipach koło Lubawy należy do głównych i najstarszych miejsc kultu maryjnego w diecezji toruńskiej. Hołd oddawany w tym mie
Matka Boża Łaskawa w Łowiczu
Gdy w XVII w. do naszej ojczyzny zostali sprowadzeni z Włoch pijarzy, przynieśli oni ze sobą nabożeństwo do Madonny delie Grazie. Jest to nabożeństwo szczególnie rozwinięte na północy Włoch, skąd pochodził pierwszy przełożony warszawskich pijarów, o. Jacek Orsseli.
Matka Boża Leżajska Pani Pocieszenia
Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i klasztor ojców Bernardynów w Leżajsku należą do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce. Tutejsze sanktuarium jest celem pielgrzymujących do słynącego łaskami cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...