Ojciec Święty Leon XIII ZBAWIENNY WPŁYW RELIGII KATOLICKIEJ

Wszystkim wiadomo, jak wielki i dla jak wielu religia wywiera zbawienny wpływ w społeczeństwie. Jest rzeczą niezaprzeczalną, że zdrowa moralność publiczna i prywatna przynosi zaszczyt i siłę państwu. Niezaprzeczalny jest także fakt, że bez religii nie ma dobrej moralności publicznej czy prywatnej. Z rodziny zbudowanej solidnie na swej naturalnej bazie bierze się życie, wzrost i siła społeczeństwa. Natomiast bez religii i moralności wspólnota domowa nie ma stałości zaś więzi rodzinne ulegają osłabieniu i rozrywają się. Pomyślność ludu i narodu pochodzi od Boga i Jego błogosławieństwa. Jeżeli jakiś lud nie tylko uznaje Go lecz występuje przeciwko niemu i w pysze swego ducha mówi mu milcząco, że nie potrzebuje Go, to pomyślność ta jest tylko błyskiem, który ucieka gdyż Pan odpowiada niepowodzeniami na pyszną zuchwałość swoich nieprzyjaciół. Religia jest tym, co przenika do głębi świadomości każdego, wyrabia w nim poczucie obowiązku i skłania do spełnienia go. Religia jest tym, co daje władcy poczucie sprawiedliwości i miłości do poddanych, czyni ona poddanych wiernymi i szczerze oddanymi, ustawodawców czyni prawymi i dobrymi, urzędników czyni sprawiedliwymi i nieprzekupnymi, żołnierzy czyni walecznymi aż do heroizmu, administratorów rozsądnymi i starannymi. Religia jest tym, co zachowuje zgodność i zrozumienie w małżeństwie, miłość i szacunek między rodzicami i dziećmi, u biednych budzi ona szacunek dla cudzego dobra, u bogatych - prawe korzystanie z swego majątku. Z tej wierności dla obowiązków i poszanowania praw innych ludzi rodzi się porządek, spokój, pokój, które są warunkiem pomyślności narodu i państwa. Po usunięciu religii wszystkie te niezmierzone w swej wartości dobra zniknęłyby ze społeczeństwa wraz z nią.(*)

(*) Encyklika Papieża Leona XIII, Dall'Alto, O wojnie wydanej Kościołowi, Warszawa 2002, s. 15-16.
 

Demokracja to środek, a nie cel
27 kwietnia 2014 roku w Watykanie w poczet świętych zostanie zaliczony nasz wielki rodak, błogosławiony Jan Paweł II. Z tej okazji przypominamy jego ważne słowa na temat współczesnej demokracji, zawarte na kartach encykliki Evangelium Vitae (Ewangelia życia). We współczesnej kulturz
Ojciec Święty Pius XII
Źródła agnostycyzmu religijnego i moralnego Jak wiecie, Wielebni Bracia, powodem, dla którego w Europie zaczęto porzucać fundament godziwości moralnej, było odpadnięcie zbyt wielu ludzi od nauki Chrystusa, której strażniczką i nauczycielką jest Stol
Rodzina powinna być wzorem dla państw
Prezentujemy fragmenty książki Duch rodzinny autorstwa ks. Henriego Delassusa, który za zasługi dla Kościoła został przez papieża św. Piusa X wyniesiony do godności prałata domu papieskiego. Rodzina jest nie tylko podstawowym elementem jakiegokolwiek państwa, lecz również jego składn
W obronie wiary katolickiej
Święty Wincenty z Lerynu Ojciec Kościoła (...) W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we
Własność i odpowiedzialność
Wieszczowie nasi widzieli szczęście przyszłości w dobrowolnym spełnianiu trzech cnót ewangelicznych, w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Ten duch bohaterstwa chrześcijańskiego potrzebny jest czasom obecnym. Twarda jest taka mowa, któż jej słucha
Św. Franciszek Salezy Bogaty w tym życiu i mający zasługi dla życia przyszłego
Wielka jest różnica między posiadaniem trucizny a byciem zatruwanym. Prawie wszyscy farmaceuci mają trucizny o różnym przeznaczeniu, które wykorzystują w swej pracy, lecz nie można o nich powiedzieć, że są zatruwani tylko dlatego, że posiadają w&nb
Spójność doktryny katolickiej
Katolickie prawdy wiary (…) są członkami jednej rodziny i wzajemnie się wyjaśniają, potwierdzają i obrazują. Innymi słowy jedna daje argumenty za drugą, a wszystkie – za każdą: jeśli coś jest udowodnione, staje się możliwe, a jeśli to i to jest możliwe,
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...