Św. Franciszek Salezy Bogaty w tym życiu i mający zasługi dla życia przyszłego

Wielka jest różnica między posiadaniem trucizny a byciem zatruwanym. Prawie wszyscy farmaceuci mają trucizny o różnym przeznaczeniu, które wykorzystują w swej pracy, lecz nie można o nich powiedzieć, że są zatruwani tylko dlatego, że posiadają w swoich aptekach truciznę.

Tak i ty możesz posiadać bogactwa, a ich naturalna trucizna nie musi przenikać do twej duszy, o ile przechowujesz je w swoim domu lub swojej sakwie, a nie w swoim sercu.
Być bogatym materialnie i jednocześnie ubogim w duchu, jest wielką radością chrześcijan, ponieważ mają jednocześnie wygody bogactwa w życiu doczesnym i zasługę ubóstwa w przyszłym... Nigdy nie podsycaj w sobie całkowitego i dobrowolnego pragnienia rzeczy, której nie posiadasz.
Nie bierz sobie do serca dóbr materialnych; nie smuć się zaistniałymi stratami materialnymi, bo wówczas będziesz miał faktyczny powód, aby myśleć, iż będąc bogatym materialnie, jednocześnie jesteś ubogi w duchu, a zatem należysz do grona wybranych, ponieważ przynależy do ciebie Królestwo Niebieskie.
(Wprowadzenie do życia pobożnego, III,14)
 

WŁASNOŚĆ I RODZINA A DEKALOG
Jednym z palących problemów w dzisiejszej Polsce jest sprawa zwrotu zagrabionego przez komunistów majątku. Ciągle w naszej ojczyźnie działają środowiska zdecydowanie wrogie upowszechnieniu własności wśród Polaków, gdyż łatwiej jest sterować ludźmi będącymi
Cierpienie Zbawiciela w Kościele
Ks. kard. Józef Ratzinger   Co mówi nam trzeci upadek Jezusa pod ciężarem krzyża? Może każe nam myśleć o ogólnym upadku człowieka, o oddaleniu się wielu od Chrystusa, o wyborze sekularyzmu bez Boga. Czy jednak nie powinniśmy myśleć także o tym, ile Chryst
Ojciec Święty Pius XII
Źródła agnostycyzmu religijnego i moralnego Jak wiecie, Wielebni Bracia, powodem, dla którego w Europie zaczęto porzucać fundament godziwości moralnej, było odpadnięcie zbyt wielu ludzi od nauki Chrystusa, której strażniczką i nauczycielką jest Stol
Św. Grzegorz z Nazjanzu Godne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia
Uczcijmy to święto nie jarmarcznie, lecz po Bożemu, nie na sposób świecki, lecz nadziemski, nie jako nasze, lecz jako Tego, który jest nasz, a raczej Tego, który jest Panem; nie jako święto słabości, lecz uzdrowienia. (...) Nie rozkoszujmy się hulankami i pijatykami (Rz
Świat nie pozwala na wewnętrzne skupienie
Ojciec Święty Pius XII Można odnieść wrażenie, że obecnie wszystko się sprzysięgło, aby utrudnić, a nawet uczynić niemożliwym człowiekowi i chrześcijaninowi obronę godności jego osoby. Technika, metody reklamy, radio i kino już nie pozwalają, żeby uczucia mogły odpocząć
Ogólne przyczyny ubóstwa
Wiele mówi się dzisiaj o ubóstwie i problemach, a nawet tragediach z nim związanych. Są pośród nas ludzie biedni, których bieda jest z pewnością niezawiniona i przyszła na skutek Bożego dopustu jako krzyż, który nieść trzeba dbając wszakże o to, aby
Demokracja to środek, a nie cel
27 kwietnia 2014 roku w Watykanie w poczet świętych zostanie zaliczony nasz wielki rodak, błogosławiony Jan Paweł II. Z tej okazji przypominamy jego ważne słowa na temat współczesnej demokracji, zawarte na kartach encykliki Evangelium Vitae (Ewangelia życia). We współczesnej kulturz
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...