Św. Franciszek Salezy Bogaty w tym życiu i mający zasługi dla życia przyszłego

Wielka jest różnica między posiadaniem trucizny a byciem zatruwanym. Prawie wszyscy farmaceuci mają trucizny o różnym przeznaczeniu, które wykorzystują w swej pracy, lecz nie można o nich powiedzieć, że są zatruwani tylko dlatego, że posiadają w swoich aptekach truciznę.

Tak i ty możesz posiadać bogactwa, a ich naturalna trucizna nie musi przenikać do twej duszy, o ile przechowujesz je w swoim domu lub swojej sakwie, a nie w swoim sercu.
Być bogatym materialnie i jednocześnie ubogim w duchu, jest wielką radością chrześcijan, ponieważ mają jednocześnie wygody bogactwa w życiu doczesnym i zasługę ubóstwa w przyszłym... Nigdy nie podsycaj w sobie całkowitego i dobrowolnego pragnienia rzeczy, której nie posiadasz.
Nie bierz sobie do serca dóbr materialnych; nie smuć się zaistniałymi stratami materialnymi, bo wówczas będziesz miał faktyczny powód, aby myśleć, iż będąc bogatym materialnie, jednocześnie jesteś ubogi w duchu, a zatem należysz do grona wybranych, ponieważ przynależy do ciebie Królestwo Niebieskie.
(Wprowadzenie do życia pobożnego, III,14)
 

Sekularyzm a potrzeba religii
Jakże nie wspomnieć o uporczywym rozszerzaniu się zobojętnienia religijnego i ateizmu w jego rozmaitych formach, a zwłaszcza w formie najbardziej dziś może rozpowszechnionej, jaką jest sekularyzm? Człowiek, odurzony wspaniałością cudownych zdobyczy nieustannego rozwoju naukowo-techniczne
Własność i odpowiedzialność
Wieszczowie nasi widzieli szczęście przyszłości w dobrowolnym spełnianiu trzech cnót ewangelicznych, w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Ten duch bohaterstwa chrześcijańskiego potrzebny jest czasom obecnym. Twarda jest taka mowa, któż jej słucha
O muzyce i śpiewie kościelnym
Św. Pius X             Muzyka kościelna, jako część składowa uroczystej liturgii, ma z nią ten sam cel ogólny, którym jest chwała Boża, uświęcenie i zbudowanie wiernych. Ona to się przyczynia do pomnożenia powagi
Ojciec Św. Leon XIII NIEMORALNA WOLNOŚĆ PRASY
Również ta wolność myślenia i wolność prasy żadnego nie znające wędzidła, nie jest istotnym dobrodziejstwem, którym by się cieszyć miało społeczeństwo ludzkie, ale mnóstwa złego źródłem i przyczyną. * * * (2) (1) Encyklika Ojca Świętego Leona
Światło dla świata w kryzysie
Bł. Jan Paweł II Zawsze, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch stuleci, Papieże starali się osobiście lub w łączności z Kolegium Biskupów rozwijać i głosić naukę moralną dotyczącą licznych i różnorakich dziedzin ludzkiego życia. W&
Bez modlitwy nie ma skutecznej walki z kryzysem
Ojciec Święty Pius XI Gorliwa modlitwa usunie nawet przyczynę obecnych utrapień, wspomnianą powyżej, mianowicie: nienasycony głód dóbr doczesnych. Kto się bowiem modli, podnosi wzrok ku górze, ku niebieskim dobrom, które rozważa i których pożąda. Zan
Odpowiedzialność pasterzy
W obliczu wielu niejasności, jakie wkradły się do nauczania niektórych pasterzy Kościoła katolickiego – co mogliśmy zaobserwować podczas ostatniego synodu biskupów na temat rodziny – prezentujemy fragmenty encykliki Veritatis Splendor Ojca Świętego Jana Pawła II. Odpowiedzialno
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...