Św. Grzegorz z Nazjanzu Godne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia

Uczcijmy to święto nie jarmarcznie, lecz po Bożemu, nie na sposób świecki, lecz nadziemski, nie jako nasze, lecz jako Tego, który jest nasz, a raczej Tego, który jest Panem; nie jako święto słabości, lecz uzdrowienia. (...) Nie rozkoszujmy się hulankami i pijatykami (Rz 13, 13). (...) Zostawmy to Hellenom i helleńskiemu przepychowi i obchodom! Oni nawet bogom przypisują cieszenie się zapachem ofiar i stosownie do tego czczą bóstwo brzuchem, źli złych demonów twórcy, kapłani i czciciele. My zaś, którzy czcimy Słowo - jeśli trzeba się nam czymś rozkoszować - rozkoszujmy się słowami proroków i Boskiego prawa, i dziejami zbawienia, a szczególnie Ewangelią, która jest podstawą dzisiejszej uroczystości. W ten sposób nasze rozkosze będą stosowne i godne Tego, który nas wezwał na ucztę.


* Św. Grzegorz z Nazjanzu, cytat za: o. Jacek Salij, Poszukiwania w wierze, Poznań 1991, s. 238-239.


Św. Antoni Maria Claret
Życie Boskiego Zbawiciela zaczęło się pośród zniewag

W swoim Wcieleniu, Narodzeniu i całym życiu Jezus Chrystus dobrowolnie przyjął upokorzenia i wzgardę ze strony ludzi. Czy można doznać większej zniewagi ze strony współziomków, niż być wzgardzonym przez nich i nie znaleźć ani jednej osoby w okolicy, która mogłaby udzielić gościny, choćby na jedną noc? Tego właśnie doświadczył Pan Jezus w Betlejem! Dla wszystkich innych - starych i młodych, mężczyzn i kobiet, bogatych i biednych było miejsce. Tylko Jezus ze swoją Matką byli tak wzgardzeni przez wszystkich, że nie mieli innego wyjścia, jak tylko schronić się w ubogiej stajni.
Tym co najdobitniej unaocznia mi moją pychę, jest fakt, że jestem o wiele więcej szanowany i poważany niż Ty Panie Jezu, a jednak nadal nie jestem tym usatysfakcjonowany. Chcę być bardziej ceniony niż mój Zbawiciel. Jakże bardzo zakorzenione jest we mnie to pragnienie, którego Ty tak bardzo nienawidzisz. To jest rana, którą tylko Ty mój Jezu możesz uleczyć!


* Fragment tekstu za: Ćwiczenia duchowe św. Ignacego z komentarzami św. Antoniego Marii Claret, Editorial Coculsa, Madryt 1955, s. 265, 268, 269.

Wybór i opracowanie M.S., L.P.
 

Sekularyzm a potrzeba religii
Jakże nie wspomnieć o uporczywym rozszerzaniu się zobojętnienia religijnego i ateizmu w jego rozmaitych formach, a zwłaszcza w formie najbardziej dziś może rozpowszechnionej, jaką jest sekularyzm? Człowiek, odurzony wspaniałością cudownych zdobyczy nieustannego rozwoju naukowo-techniczne
Ojciec Święty Leon XIII ZBAWIENNY WPŁYW RELIGII KATOLICKIEJ
Wszystkim wiadomo, jak wielki i dla jak wielu religia wywiera zbawienny wpływ w społeczeństwie. Jest rzeczą niezaprzeczalną, że zdrowa moralność publiczna i prywatna przynosi zaszczyt i siłę państwu. Niezaprzeczalny jest także fakt, że bez religii nie ma dobrej moralności publicznej cz
KOŚCIÓŁ NIE TYLKO GŁOSI PRAWDĘ ALE I DEMASKUJE BŁĄD
"Pierwszym i najnaturalniejszym dowodem miłości kapłana wobec otoczenia jest służenie prawdzie i to całej prawdzie oraz uwydatnienie i zbijanie błędu, obojętnie w jakiej formie, w jakiej szacie, pod jaką zasłoną występuje. Rezygnacja z tej działalności byłaby zdradą nie tylko w
Św. Franciszek Salezy Bogaty w tym życiu i mający zasługi dla życia przyszłego
Wielka jest różnica między posiadaniem trucizny a byciem zatruwanym. Prawie wszyscy farmaceuci mają trucizny o różnym przeznaczeniu, które wykorzystują w swej pracy, lecz nie można o nich powiedzieć, że są zatruwani tylko dlatego, że posiadają w&nb
Rodziny nie mają już tradycji
Dzisiaj jesteśmy obojętnymi świadkami czynów, które wzburzyłyby najbardziej barbarzyńskie ludy pogańskie epoki starożytnej. W szkołach, w których niegdyś uczono dzieci jak poznać, kochać i uwielbiać Boga, dziś wychowuje się ludzi bez wiary i moralności, bądź to
Świat nie pozwala na wewnętrzne skupienie
Ojciec Święty Pius XII Można odnieść wrażenie, że obecnie wszystko się sprzysięgło, aby utrudnić, a nawet uczynić niemożliwym człowiekowi i chrześcijaninowi obronę godności jego osoby. Technika, metody reklamy, radio i kino już nie pozwalają, żeby uczucia mogły odpocząć
Ogólne przyczyny ubóstwa
Wiele mówi się dzisiaj o ubóstwie i problemach, a nawet tragediach z nim związanych. Są pośród nas ludzie biedni, których bieda jest z pewnością niezawiniona i przyszła na skutek Bożego dopustu jako krzyż, który nieść trzeba dbając wszakże o to, aby
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...