Św. Jan Chryzostom - dostojeństwo i równowaga


Wizerunek przedstawiony obok, to słynna mozaika w stylu bizantyjskim, umieszczona w kaplicy palatyńskiej Pałacu Normanów w Palermo na Sycylii. Przedstawia św. Jana Chryzostoma, jednego z największych kaznodziejów Wschodu. Jego homilie były tak elokwentne i wzniosłe, że został nazwany Chryzostomem, czyli złotoustym. Był biskupem Konstantynopola, jednym z czterech wielkich Doktorów Kościoła Wschodniego. Zmarł na wygnaniu w 407 roku. Papież św. Pius X ogłosił go patronem kaznodziejów.

* * *

Sposób przedstawiania świętych na Wschodzie był odmienny od tego, jaki funkcjonował pośród artystów Zachodu. Na Zachodzie artyści starali się przedstawiać fizjonomie świętych niemal z fotograficzną precyzją. Tendencja ta jest również obecna w jakiś sposób w szkołach artystów Wschodu, choć tam artystyczna troska skupia się przede wszystkim na pokazywaniu dostojeństwa i równowagi rysów twarzy oraz całej sylwetki przedstawianego świętego. Taka właśnie postawa św. Jana Chryzostoma jest przedstawiona na fotografii umieszczonej obok. Święty przez swą powagę i dostojeństwo żyje raczej życiem niebiańskim niż ziemskim, zatem w pewnym sensie już uczestniczy w wieczności.

Kościół katolicki patrzy z przychylnością na oba te style – zachodni i wschodni, traktując je jako dzieła sztuki sakralnej, wyrazy różnych pobożności i wrażliwości. Dlatego w kościołach zachodnich odnajdujemy również dzieła sztuki sakralnej Wschodu. Wystarczy wspomnieć świątynie w Wenecji, Padwie czy wielu miastach Dalmacji.

Oprac. Leonard Przybysz
Na podstawie wykładu wygłoszonego przez prof. Plinia Correę de Oliveira 17.01.1986 roku.
 

Lektura
Młoda kobieta siedząca w wygodnym fotelu, w nasłonecznionym wnętrzu saloniku. Jest ubrana w sposób elegancki, ale zarazem skromny, co podkreśla jej godność. Kolorowa tapeta z materiału i obrazy pokrywają ściany pokoju wypełnionego z lekka wysłużo
Spokój w porządku, zaburzenie w nieładzie
Wzgórza układają się harmonijnie, jedno za drugim, aż do dalekiej linii horyzontu. Atmosfera jest pełna świeżości wczesnego poranka, jasność spływa na obraz i sprawia wrażenie, że pochylone wzgórza, delikatna trawa i drobne listowie drzew oddychają słodyczą. Owce, posł
Dom Chautard - zakonnik o sile lwa
Na zdjęciu widzimy o. Jean-Baptiste Chautarda, opata klasztoru w Sept-Fons we Francji. Ten odważny zakonnik żył na przełomie XIX i XX wieku. Jest autorem słynnego dzieła z zakresu duchowości Życie wewnętrzne duszą apostolstwa. Oto człowiek jak lew, którego łapy spo
Światło, które nie gaśnie
Trzej Królowie poszukujący Zbawiciela – urocza scena, o której mówi Pismo Święte, pełna symboliki, światła i poezji, zawiera wielką lekcję dla ludzi wszystkich czasów, ale szczególnie dla naszej epoki, w której tylu błądzi po bezdrożach ż
Prawdziwe oblicze Biedaczyny z Asyżu
Któż nie słyszał o św. Franciszku z Asyżu, który aby pójść za Chrystusem, żyjąc w skrajnej biedzie, wyrzekł się świata, sławy, przyjemności, wielkiej fortuny ojca i stał się jednym z najbardziej znanych świętych? Był on podporą Kościoła swojej epoki, tak jak widział to w sw
Urok choinki
Kiedy myślimy o Świętach Bożego Narodzenia naszą wyobraźnię, obok stajenki betlejemskiej, porusza zawsze rozświetlona, pełna kolorowych baniek, świecidełek i słodyczy choinka. Ileż cudownych wspomnień z dzieciństwa przywodzi na myśl drzewko tak nierozerwalnie związane z symboliką B
Dwa światy
Spacerując po centrum Wiednia pośród sklepów i wielkiego ruchu pieszych mój znajomy trafił na witrynę, na której wyeksponowano album z pięknymi ilustracjami typowych strojów austriackich. Nie mógł się oprzeć, aby nie kupić tego wydawnictwa. Chcia
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...