Ukoronujemy się różami Różańca świętego

Do was, biedni grzesznicy i grzesznice, jeden jeszcze większy grzesznik od was, kieruje te myśli o Różańcu św., aby zachęcić was i zbawić. Bezbożni i grzesznicy zatwardziali wołają nieustannie: Coronemus nos rosis! Ukoronujemy się różami! (Mdr 2, 8). A my natomiast śpiewamy: Ukoronujemy się różami Różańca świętego!

Och, jakże są różne od naszych ich róże! Ich róże to cielesne przyjemności, próżne zaszczyty, ich przemijające bogactwa: za niedługo wszystko zwiędnie i zepsuje się: nasze natomiast to Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, mówione dobrze i złączone z dobrymi czynami pokuty. Róże nasze nigdy nie zwiędną ani nie zbutwieją: za sto, za tysiąc lat ich piękność jaśnieć będzie jak dzisiaj.


Tak bardzo zachwalane róże tamtych mają pozór róż: w rzeczywistości są tylko cierniami, które w życiu kłują wyrzutami sumienia, w godzinę śmierci przeszywają żalem, a w wieczności palą złością i rozpaczą. Jeżeli nasze róże nie są bez kolców, są to kolce Jezusa, który je zamieni w róże. Jeżeli nasze róże kłują, to kłują tylko przez krótkie chwile i jedynie po to, aby uleczyć nas z grzechu i zbawić.


Och, ukoronujmy się na wyścigi tymi różami nieba, odmawiając codziennie Różaniec, tj. trzy części po pięć dziesiątków każda: aby uczcić trzy korony Jezusa i Maryi: Jezusa koronę łaski we Wcieleniu, Jego koronę cierniową w Męce, Jego koronę chwały w Niebie i potrójną koronę, jaką otrzymała w Niebie Maryja z ręki Trójcy Przenajświętszej; aby otrzymać od Jezusa i od Maryi trzy korony: pierwszą – koronę zasług w tym życiu, drugą – koronę pokoju i śmierci, trzecią – chwały w Niebie.


Jeżeli będziecie wierni w odmawianiu go, pomimo wielkości waszych win, pobożnie aż do śmierci, wierzcie mi: Otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Choćbyście się znaleźli nad brzegiem przepaści, choćbyście mieli już jedną nogę w piekle, choćbyście się nawet zaprzedali diabłu jak jaki czarownik, choćbyście byli heretykami zatwardziałymi i uporczywymi jak szatan, wcześniej czy później nawrócicie się i zbawicie, jeżeli – powtarzam wam, a zauważcie dobrze słowa i treści mojej rady – będziecie pobożnie odmawiali Różaniec św. Każdego dnia aż do śmierci, w celu poznania prawdy i otrzymania skruchy i przebaczenia waszych grzechów.

 

Św. Ludwik MariaGrignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego, Arka, Wrocław 1995, s. 8–9. Tytuł od redakcji.

  
 

Skromność nieodłączną cechą chrześcijanina
- Spośród potępionych, którzy zaludniają piekło, nie ma ani jednego, który by nie grzeszył przeciwko szóstemu przykazaniu, a dziewięćdziesięciu dziewięciu na stu wprost za ten grzech zostało potępionych - mówił św. Alfons Liguori 1. - Bądź dumny
Do twardych serc przemawiam kulami i bombami...
Podczas objawień danych Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie Pan Jezus przestrzegł Polskę przed nadchodzącą karą za liczne grzechy rozpusty, zabójstwa dzieci poczętych i nienawiść. Jakże mocno brzmiały te słowa na chwilę przed okropnościami II wojny światowej i jakż
Błogosław Ojczyźnie mojej…
Głównym motywem życia św. Siostry Faustyny Kowalskiej była Miłość – do Boga, Matki Najświętszej, do Kościoła, do bliźnich… Nie możemy jednak zapomnieć także o jej wielkiej miłości do Ojczyzny, którą przecież także Boski Zbawiciel szczególnie umiłował. Głęboki
Moje przygotowanie do Komunii świętej
Św. Siostra Faustyna Kowalska Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej Komunii świętej tęsknię i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dw&
Piętnaście obietnic różańcowych
W 1917 roku Matka Boża podczas każdego z Objawień w Fatimie wzywała ludzkość do codziennego odmawiania Różańca. Warto jednak pamiętać, że prawie pięć stuleci wcześniej, w roku 1464 objawiła się dominikaninowi, bł. Alanowi de Rupe, by prosić o propagowanie
Królować i służyć
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i 
Dobra spowiedź przywraca nam prawo do nieba
Kto pokrywa złości swoje, poszczęścion nie będzie, lecz kto się spowiada, a opuści je, miłosierdzie otrzyma. (Prz 28, 13) Jeśli chcemy otrzymać przebaczenie, to musimy koniecznie wyznać na spowiedzi wszystkie grzechy śmiertelne, ich rodzaj, liczbę i okoliczności obciążające. To
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...