Ukoronujemy się różami Różańca świętego

Do was, biedni grzesznicy i grzesznice, jeden jeszcze większy grzesznik od was, kieruje te myśli o Różańcu św., aby zachęcić was i zbawić. Bezbożni i grzesznicy zatwardziali wołają nieustannie: Coronemus nos rosis! Ukoronujemy się różami! (Mdr 2, 8). A my natomiast śpiewamy: Ukoronujemy się różami Różańca świętego!

Och, jakże są różne od naszych ich róże! Ich róże to cielesne przyjemności, próżne zaszczyty, ich przemijające bogactwa: za niedługo wszystko zwiędnie i zepsuje się: nasze natomiast to Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, mówione dobrze i złączone z dobrymi czynami pokuty. Róże nasze nigdy nie zwiędną ani nie zbutwieją: za sto, za tysiąc lat ich piękność jaśnieć będzie jak dzisiaj.


Tak bardzo zachwalane róże tamtych mają pozór róż: w rzeczywistości są tylko cierniami, które w życiu kłują wyrzutami sumienia, w godzinę śmierci przeszywają żalem, a w wieczności palą złością i rozpaczą. Jeżeli nasze róże nie są bez kolców, są to kolce Jezusa, który je zamieni w róże. Jeżeli nasze róże kłują, to kłują tylko przez krótkie chwile i jedynie po to, aby uleczyć nas z grzechu i zbawić.


Och, ukoronujmy się na wyścigi tymi różami nieba, odmawiając codziennie Różaniec, tj. trzy części po pięć dziesiątków każda: aby uczcić trzy korony Jezusa i Maryi: Jezusa koronę łaski we Wcieleniu, Jego koronę cierniową w Męce, Jego koronę chwały w Niebie i potrójną koronę, jaką otrzymała w Niebie Maryja z ręki Trójcy Przenajświętszej; aby otrzymać od Jezusa i od Maryi trzy korony: pierwszą – koronę zasług w tym życiu, drugą – koronę pokoju i śmierci, trzecią – chwały w Niebie.


Jeżeli będziecie wierni w odmawianiu go, pomimo wielkości waszych win, pobożnie aż do śmierci, wierzcie mi: Otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Choćbyście się znaleźli nad brzegiem przepaści, choćbyście mieli już jedną nogę w piekle, choćbyście się nawet zaprzedali diabłu jak jaki czarownik, choćbyście byli heretykami zatwardziałymi i uporczywymi jak szatan, wcześniej czy później nawrócicie się i zbawicie, jeżeli – powtarzam wam, a zauważcie dobrze słowa i treści mojej rady – będziecie pobożnie odmawiali Różaniec św. Każdego dnia aż do śmierci, w celu poznania prawdy i otrzymania skruchy i przebaczenia waszych grzechów.

 

Św. Ludwik MariaGrignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego, Arka, Wrocław 1995, s. 8–9. Tytuł od redakcji.

  
 

Królować i służyć
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i 
Moje przygotowanie do Komunii świętej
Św. Siostra Faustyna Kowalska Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą. Do każdej Komunii świętej tęsknię i za każdą Komunię świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej. Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam dw&
Błogosław Ojczyźnie mojej…
Głównym motywem życia św. Siostry Faustyny Kowalskiej była Miłość – do Boga, Matki Najświętszej, do Kościoła, do bliźnich… Nie możemy jednak zapomnieć także o jej wielkiej miłości do Ojczyzny, którą przecież także Boski Zbawiciel szczególnie umiłował. Głęboki
Cierpienie i miłosierdzie Najświętszego Serca Pana Jezusa
Fragmenty orędzia Boskiego Serca Jezusowego do świata przekazane siostrze Józefie Menendez i obietnice Pana Jezusa dane św. Małgorzacie Marii Alacoque dla czcicieli Jego Boskiego Serca Jakże dusze obrażają Mnie!... Ale co najbardziej rozdziera Mi Serce, to patrzeć, jak same
Zaufanie do Boga
"Walka duchowa" o. Wawrzyńca Scupoli jest praktycznym podręcznikiem duchowego doskonalenia się na drodze do świętości. Powstałe pod koniec XVI wieku dzieło teatyńskiego mnicha zalecane było m.in. przez św. Franciszka Salezego, który miał tę książkę zawsze przy sobie.
Zmartwychwstanie
Plinio Corrêa de Oliveira Chrystus, nasz Pan, nie został wskrzeszony: zmartwychwstał. Łazarz został wskrzeszony z martwych. Ktoś inny, czyli Pan Jezus, wezwał go z otchłani śmierci do życia. Naszego Boskiego Odkupiciela nikt nie wskrzeszał: On zmartwychwstał własną mocą. Nie
O spowiedzi wielkanocnej
Dlaczegóż to, chrześcijanie, Kościół ustanowił Wielki Post? Powiecie - dlatego, żeby nas przygotować do dobrej spowiedzi i do godnego obchodzenia Świąt Wielkanocnych. I rzeczywiście, tak uczy nas katechizm. Ale gdybym spytał któreś z dzieci, jaki popełnia grzech chrz
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...