Słowo od Redakcji

Drodzy Przyjaciele,

Drodzy Przyjaciele! Wychodzimy już z okresu Bożego Narodzenia i zbliżamy się do szczególnego czasu łaski i pokuty jakim jest Wielki Post. W tym oczekiwaniu na rozważanie największych tajemnic naszej więtej wiary katolickiej zwróćmy nasz wzrok w stronę Najlepszej Matki, która poprzez więto Objawienia Pańskiego 2 lutego prowadzi nas do Pana Jezusa. 11 lutego obchodzimy też Jej dzień - więto Najwiętszej Maryi Panny z Lourdes, dlatego 14. numer "Przymierza z Maryją" powięcamy włanie tym objawieniom Matki Bożej we Francji w 1858 roku. Temat główny "Lourdes - zapowiedź zwycięstwa Niepokalanej" to ciekawa refleksja prof. Plinio Corręa de Oliveiry, wielkiego obrońcy Kocioła katolickiego, który analizuje sytuację Kocioła w czasie objawień w Lourdes i upatruje przyszłych zwycięstw Maryi w kolejnych wydarzeniach. "Święte Wzory" towarzyszą tematowi głównemu. Opisują bowiem objawienia w Lourdes i postać wybranej przez Matkę Bożą w. Bernadetty Soubirous. Jej ciało w cudowny sposób do dzi dnia pozostało nietknięte. w. Jan Chryzostom na stronach "Rodzina" poucza rodziców, jak wychowywać synów do męskich obowiązków, jak hartować w nich ducha odwagi i męstwa, umiarkowania i opanowania. "O dziewięciu grzechach cudzych" pisze ks. Adam Martyna na stronach "Słowo Kapłana", w. Katarzyna z Genui we fragmencie "Traktatu o czyćcu", zamieszczonym w dziale "Lektura Duchowa" opisuje męki dusz w czyćcu cierpiących i o tym, co jest ich największą udręką. Dzieci zapewne z przyjemnocią przeczytają dział "Z Dziecięcej Biblioteczki", z którego dowiedzą się o towarzyszu w. Jana Bosko - psu Grigio, który tak wiernie służył swemu panu i bronił go przed niebezpieczeństwami. O heroizmie cnót bł. Hiacynty Marto, a szczególnie objawieniach jakich doznawała, można przeczytać w dziale "Fatima". Oprócz tego stałe działy: "Listy od Przyjaciół", "Zapomniane Prawdy i Wartoci", "rodowiska - Zwyczaje - Cywilizacje", "Dlaczego Matka Boża płacze?" oraz "Nasze Kampanie". O. Łukasz Karpiński SP zamyka ten numer "Przymierza..." artykułem zamieszczonym na "Stronach Maryjnych", powięconym historii kultu wizerunku Matki Bożej Łaskawej w kociele pijarów w Łowiczu. Wszystkim życzę owocnej lektury z pożytkiem dla duszy.
W Jezusie i Maryi

Sławomir Skiba,
redaktor naczelny
 

 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...