Słowo od Redakcji


Drodzy Przyjaciele, Na naszych oczach w ostatnim czasie nasiliły się ataki na rodzinę, moralność i prawdziwą religię. Celem ataków stały się już same fundamenty moralne cywilizacji chrześcijańskiej i prawo naturalne. Dostrzegamy, jak na świecie, a także w Polsce, mimo sprzeciwu większości społeczeństwa, które jest przywiązane do Kościoła katolickiego, promuje się straszliwą dewiację sodomii. W kolejnych miastach naszego kraju przygotowywane są parady i marsze homoseksualistów, często zbiegające się z datami uroczystości religijnych. Cała atmosfera ma przygotować nasz naród do przyjęcia pseudoprawa zrównującego dewiacyjne związki homoseksualne z normalnymi rodzinami. W ten sposób odbywa się publiczna promocja grzechu, który w odwiecznym nauczaniu Kościoła nazywany jest grzechem wołającym o pomstę do Nieba. Katolicy z pewnością nie powinni milczeć, gdy pod pretekstem tzw. tolerancji promowane są zachowania obrażające Stwórcę. Musimy też ratować nasze dzieci, rodziny i cały kraj przed cywilizacją śmierci, przed którą przestrzega Ojciec Święty Jan Paweł II. Mając w pamięci nauczanie Kościoła w tej kwestii, jesteśmy zobowiązani do przeciwdziałania złu. Aktywnie przeciwstawiając się złu nasze oczy kierujemy ku Temu, który jest obrażany i oczekuje naszego zadośćuczynienia oraz poświęcenia. Dlatego też w tym numerze "Przymierza z Maryją" w przededniu Bożego Ciała rozważamy największy skarb Kościoła - Świętą Eucharystię, Prawdziwe Ciało i Krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy ulicami naszych miast, miasteczek i wsi miliony ludzi podążają w procesjach Bożego Ciała i podczas jego oktawy, rozważmy, jaką cześć winniśmy Bogu, który przychodzi do nas pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina. Dział "Rodzina" daje nam kolejną okazję do zastanowienia się nad tym, jak powinna wyglądać rodzina, która stanowi podstawę cywilizacji chrześcijańskiej. Pisze o tym ks. Henri Delassus w swojej książce "Duch rodzinny". Ks. Adam Martyna przypomina w dziale "Słowo Kapłana" cztery cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo. Wyjaśnia, jak ważne jest praktykowanie tych cnót w życiu katolika, szczególnie w naszych czasach. Fragmenty z "Dzienniczka" św. s. Faustyny Kowalskiej w dziele "Lektura Duchowa" przypomną nam znaczenie Świętej Eucharystii w codziennej walce z pokusami i to, jak sam Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie pomaga nam w naszych zmaganiach. Oprócz tego stałe działy: "Listy od Przyjaciół", "Nasze Kampanie", w których opisujemy nasze ostatnie akcje, "Święte Wzory" - tym razem wg ks. Piotra Skargi, poświęcone św. Piotrowi, pierwszemu dominikańskiemu męczennikowi, "Fatima" oraz "Strony Maryjne" na temat Litanii Loretańskiej.

Życzę wszystkim owocnej lektury
W Jezusie i Maryi

Sławomir Skiba,
redaktor naczelny
 

 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...