Słowo od Redakcji


Drodzy Przyjaciele, - Co dnia, z jednego krańca ziemi do drugiego, na wysokościach niebios i w głębinach otchłani, wszystko sławi i głosi Maryję przedziwną - pisał w swoim traktacie św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Jakże wielką chwałą zechciał Bóg obdarzyć Maryję - ten wzór cnót wszelkich. Kościół święty potwierdzał wielokrotnie to szczególne wybraństwo i rolę Matki Bożej w historii zbawienia. Miesiąc sierpień jest poświęcony Jej szczególnej czci, a 15 sierpnia obchodzić będziemy Jej dzień - Święto Wniebowzięcia, dlatego też ten numer "Przymierza z Maryją" poświęcamy temu, ogłoszonemu przez papieża Piusa XII, dogmatowi naszej świętej wiary. W 17. już numerze "Przymierza z Maryją" powracają "Stare Opowieści". Mamy nadzieję, że ich obecność w wakacyjnym wydaniu naszego dwumiesięcznika sprzyjać będzie wspólnej lekturze dzieci, młodzieży i starszych. "Lektura Duchowa" zawiera tym razem jakże aktualne dzisiaj słowa św. Maksymiliana Marii Kolbego o zaniku zasad moralnych i tajemnicy siły katolików wobec współczesnego kryzysu. O. Łukasz Karpiński w "Słowie Kapłana" przypomina prawdy katechizmowe dotyczące darów Ducha Świętego i ich znaczenie w dążeniu do chrześcijańskiej doskonałości. Wakacje są czasem zasłużonego wypoczynku dla wielu spośród nas, ale nawet w tym okresie nie możemy zapominać o słowach Pana Jezusa: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Te słowa Zbawiciela winny być dla nas stałą przestrogą, również w chwilach wytchnienia, dlatego w "Zapomnianych Prawdach i Wartościach" przypominamy najważniejsze papieskie wezwanie tego pontyfikatu, wezwanie do modlitwy. Z racji przypadającego 21 sierpnia wspomnienia wielkiego papieża św. Piusa X, w dziale "Święte Wzory" przedstawiamy sylwetkę tego pogromcy modernizmu i wielkiego przyjaciela dzieci. W numerze również stałe działy m.in.: "Rodzina", "Listy od Przyjaciół", "Nasze Kampanie" oraz "Strony Maryjne", na których tym razem piszemy o Matce Bożej z Pompejów. Życzymy owocnej lektury i udanego wypoczynku wakacyjnego, który przygotuje nas do nowych wyzwań w trakcie całego roku.
W Jezusie i Maryi

Sławomir Skiba,
redaktor naczelny
 

 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...