Słowo od Redakcji

Czas Wielkiego Postu, a po nim radosnych Świąt Wielkanocnych, winien w nas obudzić wiarę i siłę do walki ze złem. Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim naszym czytelnikom składamy najserdeczniejsze życzenia wielu Łask Bożych, głębokiej wiary i nadziei w ostateczny triumf Królestwa Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć, piekło i szatana. Niech każdego dnia towarzyszy nam zawołanie św. Michała Archanioła "Któż jak Bóg!".


Drodzy Przyjaciele,


Przeżywamy kolejny okres w roku liturgicznym. Tym razem pragniemy wspólnie z Wami zagłębić się w najświętsze tajemnice naszej wiary, w tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy za wszystkie listy z wyrazami zachęty, które nadeszły do naszej redakcji. Jesteśmy wdzięczni za każdy przejaw życzliwości, który pokazuje, że nasze cele zostają osiągnięte. Naszym zamiarem jest przypominanie w jak największej ilości polskich domów o zdrowej doktrynie katolickiej oraz pokazywanie jak winniśmy ją realizować na przykładzie życia Świętych Kościoła.
Cele dotychczas osiągnięte zachęcają nas do dalszego kontynuowania i poszerzania naszej pracy. Dziękujemy także za konstruktywną krytykę i sugestie poprawy. W ten sposób możemy ustanowić trwałą więź pomiędzy nami i naszymi czytelnikami, co jest dla nas szczególnie cenne.
Jak już wspomniałem, obecny, trzeci już numer "Przymierza z Maryją" - przygotowany na czas Wielkiego Postu - przypomina tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym czasie pokuty Święty Kościół Katolicki wzywa nas do skupienia i głębokiego żalu za nasze grzechy. Chcemy więc przypomnieć o potrzebie skruchy, pokuty i żalu za grzechy, rozważając najświętsze tajemnice naszej wiary.
To kolejna okazja, dana nam przez Miłosiernego Zbawiciela, do udzielenia odpowiedzi na wezwania Maryi kierowane z Fatimy i naprawienia licznych grzechów popełnionych w naszej Ojczyźnie przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Patrząc na to, co się dzieje, o czym piszemy na stronach "Dlaczego Matka Boża płacze?", przypominanie tej potrzeby jest stale aktualne.
W tym wydaniu, poszerzonym o osiem stron, bogatszym o nowe działy, które na stałe już pozostaną, znajdziemy jak zwykle "Strony Maryjne", relację z trzeciego ukazania się Anioła Portugalii trzem pastuszkom, działy "Rodzina", "Lektura Duchowa" i "Święte wzory" gdzie tym razem opisujemy życie świętego Cyryla Jerozolimskiego, który bronił autentycznej doktryny katolickiej w obliczu ataków i prześladowań heretyków swojej epoki.
Obecny numer zawiera dwa nowe działy "Zapomniane prawdy i wartości" oraz "Środowiska - zwyczaje - cywilizacje". W pierwszym z nich pragniemy przypominać te prawdy i wartości, które niegdyś stanowiły podstawę społeczeństw opierających się na nauczaniu Kościoła. W dziale "Środowiska - zwyczaje - cywilizacje" przedstawiamy wpływ otoczenia na nasz sposób bycia i myślenia.
Jakże aktualny i godny polecenia wydaje się być również umieszczony w tym numerze artykuł św. Maksymiliana pt. "Moje dumania nad bezrobociem".
Oddając w Wasze ręce trzeci numer "Przymierza z Maryją", życzę, aby przyczynił się on do pomnożenia Waszej wiary i odwagi w służbie Matce Bożej.

Szczerze oddany w Jezusie i Maryi.

Sławomir Skiba

redaktor naczelny
 

 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...