Słowo od Redakcji

Drodzy Przyjaciele,
Dzięki opiece Najświętszej Marii Panny i Waszemu wsparciu publikujemy piąte już wydanie "Przymierza z Maryją". Staramy się, aby w każdym numerze naszego pisma znalazły się tematy i porady, które mogą okazać się niezwykle pomocne w religijnym i moralnym wychowaniu całej rodziny. Stąd też kontynuując dział "Rodzina", w piątym numerze proponujemy tym razem lekturę tekstów Sługi Bożego o. Bernarda Kryszkiewicza, który poucza o najistotniejszych filarach w wychowaniu dzieci. Lipiec to czas Matki Bożej z góry Karmel zwanej Matką Bożą Szkaplerzną, stąd też tematem głównym obecnego numeru jest niezwykła historia Szkaplerza Karmelitańskiego, prawdziwego znaku zbawienia dla katolików, zwłaszcza w dzisiejszych niespokojnych czasach. Św. Szymon Stock otrzymał Święty Szkaplerz bezpośrednio z rąk Matki Bożej wraz z obietnicą, że każdy, kto w chwili śmierci będzie miał go na sobie, nie zazna mąk piekielnych. Czyż nie byłoby dobrze umocnić ten kult w naszym kraju? W dziale "Święte Wzory" zachęcamy do poznania głównych wydarzeń z życia Świętego Proroka Eliasza, znanego jako Prorok Ognia. Eliasz, niezłomny w obronie prawdziwej wiary i w zwalczaniu wszelkiego bałwochwalstwa, walczył niezmordowanie przeciwko upadkowi moralności i religii w jego czasach i udało mu się doprowadzić do nawrócenia ludu Izraela. W "Słowie kapłana" nasi Czytelnicy znajdą ważne wyjaśnienia dotyczące ateizmu i agnostycyzmu, które zdobywają coraz większą popularność we współczesnym świecie. Dział "Lektura duchowa" poświęcony jest tym razem życiu świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. Ten wielki święty już w XVI w. jako pierwszy głosił kazania w dalekiej Japonii. Materiał zawiera historię nawrócenia tego wybitnego profesora Uniwersytetu Paryskiego, który stał się wiernym apostołem maryjnym. Niech nas wspomaga w naszej pracy apostolskiej wśród polskich rodzin. Tradycyjnie już publikujemy teksty z cyklu "Śródowiska - zwyczaje - cywilizacje" i "Zapomniane prawdy". O tym, jak ważny jest kult Niepokalanego Serca Matki Bożej, piszemy na stronach "Fatima". "Strony Maryjne" tym razem poświęcamy Matce Bożej Kalwaryjskiej z racji wielkiego jubileuszu 400-lecia powstania sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wizyty w tym miejscu Ojca Świętego Jana Pawła II. Życzę wszystkim owocnej lektury.
W Jezusie i Maryi

Sławomir Skiba,
redaktor naczelny

P.S. Tylko dzięki Waszej pomocy "Przymierze z Maryją" może docierać do kolejnych rodzin w Polsce. Za tę wielką pomoc wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.
 

 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...