Słowo od Redakcji

Drodzy Przyjaciele,

Rok 2003 został ogłoszony przez Ojca Świętego Jana Pawła II rokiem Różańca Świętego. Pamiętajmy o tym, aby ta zachęta Namiestnika Chrystusowego pobudziła nas również do posuwania naprzód akcji rozpowszechniania Orędzia Fatimskiego i zachęciła wszystkich, by odpowiedzieli na apel Matki Bożej z Fatimy: "Odmawiajcie codziennie Różaniec". W ósmym wydaniu "Przymierza z Maryją" chcemy poruszyć bardzo ważne dla czytelników sprawy, które, jak ufamy, pomogą wzmocnić jeszcze bardziej nasze przymierze z Matką Boga. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno w naszych czasach dobrze - po katolicku wychować nasze dzieci. Tym bardziej winniśmy się uciekać w tych wysiłkach wychowawczych również do wstawiennictwa świętych i błogosławionych. Dla naszych dzieci wspaniałymi wzorami są z pewnością dzieci z Fatimy - Franciszek i Hiacynta. Pomimo młodego wieku, otrzymały one wielkie łaski, a jednocześnie krzyż, ponieważ Matka Boska wybrała je, aby ostrzegły świat przed karami, które nadejdą, jeśli ludzkość nie będzie się modlić i pokutować. Zwróćmy się do błogosławionych Franciszka i Hiacynty szczególnie w dniu ich święta, które obchodzimy 20 lutego. W dziale Święte Wzory czytelnik odnajdzie biografię wielkiego świętego i doktora Kościoła, św. Tomasza z Akwinu, którego nauki stanowią wielkie natchnienie dla doktryny i teologii katolickiej. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort zwany jest apostołem Maryi. W tym wydaniu, w dziale Lektura Duchowa, postanowiliśmy umieścić fragment rozważań tego wielkiego świętego z "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny". Szczególnej uwadze naszych Drogich Czytelników polecamy też dział "Zapomniane prawdy i wartości", w którym przypominamy słowa dominikanina o. Jacka Woronieckiego o prawdziwej miłości chrześcijańskiej. Warto do nich wracać w czasach, w których tak często myli się miłość z sentymentalizmem. Na Stronach Maryjnych publikujemy tekst o objawieniach Matki Bożej w "Polskim Lourdes", czyli w Gietrzwałdzie. Są to jedyne objawienia w Polsce, oficjalnie zatwierdzone przez Kościół. Polecamy się pamięci modlitewnej wszystkich naszych Przyjaciół i Czytelników, aby wyprosili u Matki Boskiej błogosławieństwo i pomoc w coraz intensywniejszym szerzeniu tego apostolatu na ten Nowy Rok, aby Matka Boża obdarzyła nas licznymi owocami nawrócenia, łask i pokoju. Życzę wszystkim owocnej lektury,
W Jezusie i Maryi

Sławomir Skiba,
redaktor naczelny
 

 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...