Lisiogórska Matka Różańcowa

Od początku istnienia tej rubryki staramy się przybliżać Wam, Drodzy Czytelnicy, wizerunki Matki Bożej z różnych części naszego kraju. Często, dzięki Waszej pomocy piszemy o miejscach, które nie są powszechnie znane, ale mają ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności. Do takich miejsc należy podtarnowska Lisia Góra, gdzie w tutejszym kościele od wieków czczona jest Matka Boża Różańcowa. Napisała nam o Niej nasza Czytelniczka, która dobrze pamięta ten wizerunek ze swojego dzieciństwa. I choć dziś mieszka z dala od rodzinnego domu, to z wielką radością wraca w te strony, by pokłonić się Matce Bożej, do której przed laty zaprowadziła ją mama…

Lisia Góra, oddalona 7 km od Tarnowa, leży na skrzyżowaniu dróg, z których jedna prowadzi ku Warszawie, druga – na wschód do Mielca. Jest to jedna z najstarszych miejscowości na tych terenach, swoim rodowodem sięgająca wczesnego średniowiecza. Parafia powstała tu w 1362 roku. Trudno natomiast odtworzyć, jakie były początki kultu Matki Bożej Różańcowej czczonej w lisiogórskim obrazie, ze względu na szczątkowe informacje na ten temat.

Z dokumentów wizytacji biskupiej z 1665 roku dowiadujemy się, że w kaplicy bocznej kościoła znajdował się ołtarz z wizerunkiem Matki Bożej wieloma srebrnymi wotami przyozdobiony i że istniało przy nim Bractwo Różańcowe. Kiedy zaś obraz trafił do świątyni i kiedy zostało założone Bractwo, dokładnie nie wiemy. Niektóre źródła wskazują na XVI wiek. Faktem jest natomiast to, że pierwotny wizerunek został zrabowany przez Kozaków w 1655 roku podczas potopu szwedzkiego. W jego miejsce sprawiono nowy, podobny do wcześniejszego, i ten przetrwał – choć nie bez przeszkód – do naszych czasów.

W 1710 roku drewniany kościółek spłonął doszczętnie z całym wyposażeniem, ocalał jedynie obraz Matki Bożej. To cudowne wydarzenie przyczyniło się znacznie do rozwoju kultu Lisiogórskiej Pani. Po wybudowaniu nowego, murowanego kościoła obraz Matki Bożej został umieszczony w ołtarzu głównym i jest w nim do dziś, otoczony wielką czcią przez lokalną społeczność. Szczególnym wyrazem tego uwielbienia jest modlitewne zaangażowanie mieszkańców w Różach Różańcowych, których jest w parafii blisko 50, co stanowi absolutny fenomen!

Świątynia w Lisiej Górze jest miejscem uświęconym codzienną modlitwą wiernych kierowaną do swojej Różańcowej Patronki. I tylko jeden Bóg wie, ile dzięki temu łask wypraszają dla siebie, swoich bliskich i całej wspólnoty.

DMB

 

Matka Boża Tuchowska
Pani Tarnowskiej Ziemi Zaledwie 17 km na południowy-wschód od Tarnowa, wśród pięknych zalesionych pagórków znajduje się Tuchów ze swoim wspaniałym skarbem, sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej – Pani Tarnowskiej Ziemi, którym opiekują się oo. Rede
Przeworska Matka Pocieszenia
Niespełna 40 kilometrów na wschód od Rzeszowa leży Przeworsk. To niewielkie miasto, o bogatej historii z licznymi zabytkami, jest również ośrodkiem kultu Maryjnego. A to za sprawą Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny, czczonej tu jako Matka Boża Pocieszenia. Obraz
Matka Boża Świętogórska
Róża Duchowna Dwa kilometry od wielkopolskiego Gostynia leży Święta Góra. W tej niewielkiej miejscowości znajduje się zbudowana na cześć Świętogórskiej Róży Duchownej Bazylika Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Filipa Neri, którą opiekują się o
Matka Boża Bolesna w Świętej Wodzie
„Święta Woda brzegi rwie” – tymi słowami Jan Paweł II przywitał młodzież, która w 1998 roku na rowerach przybyła do Rzymu z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (administracyjnej części Wasilkowa) – siedem kilometrów na
Matka Boża Okulicka
Ranna jutrzenka świecąca, Pani nasza kochająca W Okulicach zajaśniała, by nas z Bogiem pojednała… (Fragment Pieśni o NMP Okulickiej z XVIII w.) Kilkanaście kilometrów na północny wschód od Bochni, na prawym brzegu Raby leży wieś Okulice. Ta starod
Matka Boska Studzieniczańska
Niedaleko granicy Polski z Litwą leży Studzieniczna – niegdyś niewielka wieś, dziś część Augustowa. Położona jest niezwykle malowniczo na trzech wysepkach, połączonych z lądem wąską groblą. Na jednej znajduje się kościół parafialny Matki Bożej Szkaplerznej, plebania
Szkaplerzna Pani z Rozwadowa
Rozwadów został założony w 1690 roku na mocy przywileju króla Jana III Sobieskiego. W 1973 roku miasto przyłączono do Stalowej Woli. I choć zmienił się jego status i charakter, to wciąż – tak jak przed wiekami – żywyjest tutaj kult Szkaplerznej Pani. Cudowny
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...