Matka Boża Szkaplerzna - Tomaszowska Pani


Początki kultu Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim sięgają XVII wieku. Wedle przekazów, w 1652 r. nieznana osoba umieściła obraz Maryi w kaplicy św. Wojciecha. Od piaszczystego pagórka, na którym stała kaplica, miejsce nazywano „na Piaskach”. Obraz Tomaszowskiej Pani szybko został uznany za cudowny.

W 1656 r. wycofujący się spod Zamościa Szwedzi zniszczyli tutejszą kaplicę, a wizerunek Matki Bożej zabrali do obozu wojskowego. Żołnierz szwedzki wiózł go pod siodłem, ale kiedy padł mu koń, rozdarł go ze złości i porzucił. Zbezczeszczony obraz odnalazły i zabrały do domu dwie szlachcianki z Tomaszowa. Z czasem przeniosły się do Lwowa, zaś wizerunek umieściły w kaplicy kuśnierskiej lwowskiej katedry. I tu zasłynął cudami, których potwierdzenie stanowiły wota dziękczynne.

Gdy w Tomaszowie odbudowano zniszczoną przez Szwedów kaplicę, obraz wrócił na swoje dawne miejsce. Jeszcze raz na krótko opuścił je podczas wojen z Turkami, kiedy to mieszczanie przenieśli obraz do Zamościa.
Na początku XVIII wieku, wobec rosnącego kultu i zwiększającego się ruchu pielgrzymkowego, postanowiono wznieść „na Piaskach” murowany kościół. Jego fundatorem był kasztelan kijowski Józef Potocki, któremu ocalenie życia w czasie rozruchów wojennych uproszone zostało przed obrazem Tomaszowskiej Pani. Pieczę nad kościołem objął sprowadzony tu zakon trynitarzy.

Zakonnicy w białych habitach z niebiesko-czerwonym krzyżem na piersiach rozwijali kult Matki Bożej Szkaplerznej i opiekowali się bractwem szkaplerza świętego. Po kasacie zakonu przez cesarza Józefa II w 1783 r. cudowny obraz Matki Bożej Tomaszowskiej przeniesiono do modrzewiowego kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP, gdzie pozostaje do dziś. W XIX w. wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej cieszył się czcią wśród katolików obrządku wschodniego i prawosławnych. O zdrowie dla swojej córki modliła się przed nim także pewna Żydówka. Została wysłuchana, a następnie przyjęła z całą rodziną chrzest.

W historii tutejszego sanktuarium niezwykle ważny był rok 1994, który w diecezji zamojsko-lubaczowskiej ogłoszono Rokiem Matki Bożej Tomaszowskiej. Koronacji Cudownego Obrazu dokonał wtedy bp Jan Śrutwa, pierwszy ordynariusz utworzonej dwa lata wcześniej nowej diecezji. Uroczystość odbyła się przy udziale 23 biskupów i ponad 60-tysięcznej rzeszy wiernych.

DMB
Redakcja dziękuje Pani Krystynie Buchcie za nadesłane materiały dotyczące sanktuarium i obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim.
 

Matka Nowego Życia
U bram Bieszczad, na Pogórzu Bukowskim leży Zagórz, niegdyś kolejarska osada, przez którą na przełomie XIX i XX wieku przejeżdżały pociągi ze Lwowa i Krakowa do Wiednia i Budapesztu. To niewielkie miasteczko znane jest w okolicy dzięki Matce Bożej Zagórski
Matka Boża Wąsoska – Królowa Rodzin
Wąsosz… Niegdyś miasto, dziś niewielka wieś w województwie podlaskim. Od ponad czterech stuleci pielgrzymują tutaj wierni z Łomży, Szczuczyna, Grajewa i innych pobliskich miejscowości, by prosić o wstawiennictwo swą Panią, która odbiera cześć w obrazie Matki Bożej Wąsoskiej. W
Parczewska Królowa Rodzin
 Parczew, oddalony 60 km od Lublina, należy do tych miejsc, które w szczególny sposób zapisały się na kartach historii. Założony w 1401 roku przeżył okres swojego największego rozkwitu za panowania dynastii Jagiellonów. Na mocy unii horodelskiej, Parczew stał się miejsce
Madonna Łokietkowa
Wiślica to malownicze miasto położone nad Nidą w województwie świętokrzyskim. Liczne zabytki i ponadtysiącletnia tradycja od lat przyciągają tu ludzi zafascynowanych historią. Niegdyś Wiślica była jednym z najważniejszych ośrodków królestwa. Jednakże nie tylko mi
Sobocka Matka Pięknej Miłości
Niespełna 20 kilometrów na północ od Poznania, nieopodal trasy prowadzącej do Obornik leży Sobota. W tej niewielkiej wiosce, liczącej nieco ponad 200 mieszkańców, znajduje się sanktuarium maryjne, w którym czczony jest wizerunek Matki Bożej zwanej Panią Sobocką. Zdobi on wnę
Matka Boska Studzieniczańska
Niedaleko granicy Polski z Litwą leży Studzieniczna – niegdyś niewielka wieś, dziś część Augustowa. Położona jest niezwykle malowniczo na trzech wysepkach, połączonych z lądem wąską groblą. Na jednej znajduje się kościół parafialny Matki Bożej Szkaplerznej, plebania
Wąsewska Pani
Wąsewo to niewielka wioska położona w odległości ok. 3 km od trasy łączącej Płock z Ostrowią Mazowiecką. Miejscowość słynie z sanktuarium maryjnego. Od XVII wieku nieprzerwanie pielgrzymują tu wierni z różnych stron diecezji łomżyńskiej, a zwłaszcza z&
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...