Przeciwko bezbożnej rewolucji francuskiej

13 lipca, w przeddzień haniebnej rocznicy rozpętania we Francji tzw. Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przedstawiciele Młodzieży Wszech-polskiej, Ligi Polskich Rodzin, Porozumienia Polskiego i Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wzięli udział w pikiecie zorganizowanej w Krakowie przed konsulatem Republiki Francuskiej. Uczestnicy zgromadzenia przypomnieli, że tzw. rewolucja francuska była bezbożnym wystąpieniem przeciwko chrześcijańskiemu porządkowi. Zburzenie Bastylii zapoczątkowało potężną falę prześladowań Kościoła katolickiego, mordowania duchowieństwa, a także tych, którzy ośmielili się stanąć w obronie Kościoła i katolickiego porządku. 213 lat temu, 14 lipca 1789 roku inspirowany przez rewolucyjnych wodzirejów tłum mieszczan Paryża wymordował część 110-osobowej (80 inwalidów i 30 szwajcarskich gwardzistów) załogi Bastylii - więziennej fortecy, z której "lochów" uwolniono kilku pospolitych przestępców oraz przypadkowych aresztantów. Krwawe żniwo gilotyny zwieńczyły pierwsze w dziejach przykłady masowej eksterminacji całych grup ludności: masakra Lyonu i rzeź powstańczej Wandei - memento dla tych, którzy wyżej niż utopijną równość i opacznie pojmowaną wolność cenili sobie "Wiarę, Króla i Prawo" - napisali w liście do Konsula Republiki Francuskiej uczestnicy pikiety. Przypomnieli również, że rewolucja francuska utorowała drogę komunizmowi i straszliwym następstwom rewolucji bolszewickiej oraz jej mutacjom rozsianym po całym świecie. Republika Francuska nadal nie odcięła się od swej rewolucyjnej tradycji. To właśnie wysiłki francuskich władz sprawiły, że w traktatach powołujących Unię Europejską nie znalazło się ani słowo o chrześcijańskim dziedzictwie Europy. Niedawno w łonie Konwentu powołanego, by stworzyć konstytucję Unii Europejskiej rozgorzał spór o tzw. invocatio Dei. To właśnie przedstawiciele Francji uniemożliwili umieszczenie podobnych sformułowań w ogłoszonej w 2000 roku Karcie Praw Podstawowych Unii. Pragniemy uświadomić władzom Francji, że walcząc tak zapamiętale z Imieniem Boskim, deklamując swoje ateistyczne credo, Francja opowiada się przeciwko Bogu, po stronie Szatana, przeciwko Dobru, a po stronie Zła - napisali uczestnicy pikiety. W trakcie zgromadzenia odmówiona została modlitwa za pomordowanych w czasie rewolucji: rodzinę królewską, Wandejczyków i wszystkich, którzy stanęli w obronie wiary, króla i prawa. Pikietujący zaśpiewali pieśń "Christus Vincit, Christus Regnat...".
 

ORĘDZIE FATIMSKIE W POLSKICH DOMACH
Nie słabnącym zainteresowaniem cieszy się wspólna akcja Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej i Instytutu im. Ks. P. Skargi pn. "Orędzie Fatimskie nadzieją dla Polski". W ramach tej kampanii książka pt. "Fatima - orędzie tragedii czy nadziei?" dotarła już pra
Nowa "Polonia Christiana"
Teologia wyzwolenia na naszych oczach znów usiłuje przeniknąć do Magisterium Kościoła. Historia tej herezji to temat główny najnowszego, 35. numeru magazynu „Polonia Christiana”. Ponadto m.in. ks. Sławomir Kostrzewa pisze o nowej, przerażającej modzie, eksponującej symbole śmie
Dr Paul Cameron w Polsce
W kwietniu na zaproszenie Instytutu im. Ks. Piotra Skargi gościł w Polsce dr Paul Cameron z amerykańskiego Family Research Institute. Amerykański naukowiec wygłosił szereg wykładów w różnych miastach Polski. Niestety, władze Uniwersytetu Warszawskiego cofn
ORĘDZIE FATIMSKIE NADZIEJĄ DLA POLSKI!
SKCh i Instytut Ks. Piotra Skargi rozpowszechniają w polskich domach Orędzie Matki Bożej Fatimskiej. W ramach tej kampanii, książka pt. "Fatima - orędzie tragedii czy nadziei?", dotarła już prawie do 470 tysięcy Polaków.
Siedem boleści Matki Bożej
Instytut im. Ks. Piotra Skargi postanowił w Wielkim Poście przypomnieć Polakom zapomniane już nieco nabożeństwo, które polega na rozpamiętywaniu Siedmiu Boleści Matki Bożej, doznanych przez Nią w związku z męką Jej Syna. Na początku marca do domów naszych przyjaciół trafiło blisko
MARYJA KRÓLOWĄ RODZINY
Po prawie dwóch latach przerwy Instytut im. Ks. Piotra Skargi wznowił kampanię pod nazwą "Maryja Królową Rodziny". W ramach tej akcji do polskich rodzin trafiło już 150 tys. pięknych wizerunków Matki Bożej Fatimskiej.
Lepanto w Tatrach
Korzystając z długiego weekendu od 8 do 11 listopada, działająca przy Stowarzyszeniu im. Ks. Skargi Sekcja Rycerska Lepanto udała się w Tatry. Chłopcy odwiedzili Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach. W zimowej scenerii Tatr odbyła się również wycieczka do
 
Copyright © by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
 
...